Garantim la conservació de la flora amenaçada a les Pitiüses gràcies a l’Impost de Turisme Sostenible

Dinou espècies i subespècies es veuen beneficiades pel projecte


Recuperar i assegurar la conservació de dinou espècies de flora pitiüsa amenaçades o d’especial interès. Aquest és l’objectiu del Pla Font i Quer, on es troba el projecte ’La flora amenaçada de les Pitiüses’ i que ha estat finançat amb 248.000 euros de fons procedents de l’Impost de Turisme Sostenible.

La vicepresidenta del Govern i consellera de Turisme i Innovació, Bel Busquets, acompanyada del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, van presentar al Consell Insular d’Eivissa, amb la presència del president Vicent Torres, el projecte que executa Tragsatec, fins al 2018, per a la direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat del Govern de les Illes Balears.

Busquets va subratllar que "els beneficis del turisme reverteixen, de manera directa, en el manteniment i la millora de la riquesa natural de les nostres illes, en aquest cas en la riquesa i originalitat florística de les Pitiüses. Una riquesa que es veu amenaçada per diferents factors, alguns relacionats amb els usos humans".

L’àmbit d’actuació del pla "comprèn diversos espais de les illes d’Eivissa i Formentera i dels illots que les envolten. Es fa feina en zones que formen part de Xarxa Natura però també s’estudien altres indrets en la recerca de noves poblacions", va explicar Vidal.

Per mitigar les amenaces sobre les espècies seleccionades el Pla es divideix en vuit objectius específics amb 17 accions associades que impliquen augmentar el nombre de poblacions i fer-ne un seguiment, controlar les espècies invasores, garantir la conservació ex situ d’una mostra tant de la planta viva com de llavors de les espècies més amenaçades o endèmiques, assessorament ambiental, actuacions de divulgació i campanyes informatives, entre d’altres.

El conseller també va explicar que les dinou espècies i subespècies de la flora vascular han estat seleccionades tenint en compte la normativa estatal i autonòmica sobre protecció d’espècies i el ’Llibre Vermell de la Flora Balear’, entre altres documents. El llistat s’ha estructurat seguint un ordre de prioritats en funció de la protecció legal.

El projecte acabarà a final d’any, quan s’elaborarà un informe final sobre l’estat de les plantes i les seves poblacions amb les actuacions realitzades i recomanacions per afavorir la viabilitat del pla.