Fomentam l’economia social i les cooperatives

El Govern inverteix més de 800.000 en ajuts a l’economia social i cooperatives per afavorir la presència d’aquest model d’empresa com a motor econòmic i de creació d’ocupació de qualitat.

El Govern inverteix 804.000 euros en un programa de subvencions adreçat al foment de l’economia social i les cooperatives, gairebé el doble de pressupost que a l’any anterior, quan era de 420.000 euros. La convocatòria estableix quatre línies principals de subvencions en la matèria. La primera s’adreça a la promoció de l’ocupació i millora de la competitivitat de cooperatives i societats laborals i disposa d’un pressupost de 442.000 euros, un 132% d’inversió més que a l’any anterior. El segon eix de subvencions, que duplica la inversió de 2016 i arriba als 150.000 euros, es dirigeix a fomentar la qualitat de l’ocupació i afavorir l’estabilitat laboral de la plantilla de les empreses d’inserció. Una altra línia que ha desenvolupat la Conselleria dedica un total de 132.000 euros a ajuts de fins a 18.000-20.000 euros per a la consolidació, foment i difusió d’associacions cooperatives, societats laborals i entitats sense ànim de lucre. L’últim dels quatre eixos suposa una inversió de 80.000 euros i posa a disposició de les empreses d’inserció incentius per a contractes de formació, que poden arribar fins a un màxim de 1.800 euros.
L’objectiu de les ajudes és afavorir la presència d’aquest model d’empresa com a motor econòmic i de creació d’ocupació de qualitat, però també pel seu arrelament al territori i actuar d’acord a principis democràtics i de transparència, contribuint d’aquesta manera a la cohesió social.