Fina Santiago: "Lluitar contra la pobresa i reduir el patiment econòmic és una prioritat d’aquest Govern"

El Parlament ha validat el decret que comptabilitza l’Ingrés Mínim Vital la ja existent Renda Social Garantida

El Parlament ha validat el decret-llei de prestacions socials de caràcter econòmic. La intenció de la norma és donar més garanties econòmiques a les famílies ordenant totes les ajudes que es poden percebre a la comunitat autònoma. La consellera d’Afers Socials, Fina Santiago, ha assegurat al ple que “lluitar contra la probesa i reduir el patiment econòmic és una prioritat d’aquest Govern”.

Aquesta regulació fa possible que tots aquells amb vulnerabilitat econòmica sobrevinguda que no puguin accedir al nou Ingrés Mínim Vital (IMV) rebin la Renda Social Garantida (RESOGA). La conselleria d’Afers Socials i Esports amplia els perfils actuals dels perceptors i les quanties de la renda illenca per adaptar-la a les característiques de la prestació estatal, garanteix el complement de les pensions no contributives (PNC) i crea una comissió interdepartamental que analitzarà cada any si s’han de complementar i com les rendes més baixes per via pressupostària.

Així mateix, el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha emfatitzat que “mentre que les receptes per a l’anterior crisi eren blindar el pagament del deute a la Constitució, salvar els bancs i retallar l’Estat del Benestar, avui es fa més necessari que mai que les administracions públiques salvin a les persones”.

L’aprovació de l’Ingrés Mínim Vital per part de l’Estat ha creat un nou escenari en el camp de les prestacions socials. És per aquest motiu que la Conselleria d’Afers Socials i Esports ha adaptat la Renda Social Garantida a la nova realitat, cobrint l’espai de necessitats econòmiques emergents i sobrevingudes dels illencs. En cap cas es podran rebre les dues prestacions a la vegada. Amb la modificació validada avui s’equipara els perfils dels perceptors i les quanties de la prestació autonòmica a l’estatal. A partir d’ara podran ser titulars de la RESOGA totes aquelles persones majors d’entre 23 i 65 anys que visquin en situació de vulnerabilitat que no tenguin accés a l’Ingrés Mínim Vital. A més, també inclou les persones majors de 65 anys que no puguin accedir a una pensió.