Fina Santiago lliura a Joan Francesc Canyelles les claus del nou centre de dia de Pòrtol.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha lliurat al batle de Marratxí, Joan Francesc Canyelles, les claus del nou centre de dia de Pòrtol. Es tracta d’un nou equipament que disposa de 25 places d’estades diürnes destinades a persones grans en situació de dependència. La Conselleria, a través del Consorci de Recursos Sociosanitaris, s’ha encarregat de construir, equipar i moblar el centre, que des d’avui serà gestionat per l’Ajuntament i rebrà els primers usuaris al primer trimestre de 2019. Una vegada en funcionament, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació també finançarà les places de què disposa el centre, que s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

La construcció del nou centre de dia ha suposat una inversió conjunta de 758.000 euros, dels quals l’Ajuntament de Marratxí n’ha aportat 458.000 i la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació 300.000.

La posada en marxa d’aquest nou equipament, que principalment cobrirà la demanda de l’àrea de Pòrtol i sa Cabaneta, suposa la creació de 30 noves places públiques de centre de dia a un municipi que fins ara només disposava d’un centre per a més de 36.000 habitants, ubicat a més de 9 quilòmetres d’aquest nucli urbà.

Un dels objectius de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació durant aquesta legislatura ha estat col·laborar amb els ajuntaments per crear centres de dia als municipis de les Illes Balears i concertar-ne les places, per resoldre la necessitat de places tant d’estades diürnes com residencials. De fet, la construcció d’una nova residència a Marratxí suposarà la creació de 100 noves places residencials. Des de l’any 2015, s’han creat més de 180 places de centre de dia i s’han construït, reformat i acordat nous centres d’estades diürnes a Felanitx, Son Ferriol, Santa Maria, Muro, Calvià, Sóller, Porreres i, aquest, a Pòrtol.

Documents adjunts