Feina per a 314 joves qualificats

El programa compta amb una altra convocatòria, destinada a les entitats locals, en una convocatòria que té una assignació pressupostària de devers 9 milions i que comptarà amb uns 500 beneficiaris més. Així, en total el programa “SOIB Joves Qualificats” beneficiarà més de 800 joves, amb un pressupost total de 15 milions.

El Govern de les Illes Balears, a través del programa “SOIB Joves Qualificats”, ha impulsat la contractació de 314 joves aturats d’entre 18 i 29 anys, que d’aquesta manera podran tenir una primera feina relacionada amb allò que han estudiat (estudis universitaris o grau superior de Formació Professional). Aquests joves faran feina en uns 50 projectes del sector públic instrumental del Govern i la Universitat de les Illes Balears (UIB).
 


Els contractes són en modalitat de pràctiques i tenen una durada de 15 mesos. Aquesta iniciativa compta amb un pressupost de devers 6 milions d’euros, cofinançats pel Fons Social Europeu, amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i a la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.


 
Biel Barceló ha volgut destacar com aquest programa significa “una primera oportunitat laboral de qualitat per a centenars de joves qualificats”, que els permetrà “entendre la importància dels serveis públics i la necessitat de reforçar-los”. A més, la iniciativa “també significa apostar per la diversificació i per un canvi de model econòmic basat en l’economia intel·ligent, que promogui el coneixement, la investigació i la sostenibilitat”. 
 


Dels 314 joves, 99 faran feina a la UIB (89 a la UIB i 10 al FUEIB) i 215 faran feina en organismes dependents del Govern: Abaqua, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Fogaiba, Institut Balear de la Joventut o la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència, entre molts d’altres. Pel que fa a les titulacions d’aquestes persones, són molt variades i van des de Periodisme, Dret, Enginyeria Industria, Biblioteconomia i Filologia Anglesa, fins a Història, Pedagogia, Química, Relacions Laborals o la FP Superior d’Informàtica, entre d’altres.
 


La contractació de joves a través d’organismes i entitats de la Comunitat Autònoma és una iniciativa que es posa en marxa per primera vegada enguany. Està emmarcada en l’estratègia de polítiques actives d’ocupació, que tenen com a objectiu prioritari atendre les necessitats d’inserció laboral dels col·lectius més afectats per la crisi.
 


El programa “SOIB Joves Qualificats” té l’objectiu de donar una primera oportunitat d’ocupació a aquells joves que s’han format, perquè puguin tenir una feina relacionada amb allò que han estudiat i puguin així millorar les seves futures oportunitats de treball en el seu àmbit formatiu. A més, compleix altres objectius com reduir les taxes d’atur d’aquest col·lectiu i evitar situacions d’ocupació marcades per la sobrequalificació.
 


A més de la que s’ha presentat avui, “SOIB Joves Qualificats” compta amb una altra convocatòria, destinada a les entitats locals i que ja es va posar en marxa l’any passat. Així doncs, ajuntaments, consells insulars i altres entitats locals tindran l’oportunitat de contractar joves qualificats, en una convocatòria que té una assignació pressupostària de devers 9 milions i que comptarà amb uns 500 beneficiaris. L’any passat, el pressupost va ser de 6,6 milions i va tenir 294 beneficiaris.
 


Per tant, en total el programa “SOIB Joves Qualificats” beneficiarà més de 800 joves, amb un pressupost total de 15 milions.
 


Poden accedir al programa “SOIB Joves Qualificats” persones d’entre 18 i 29 anys que no tenguin experiència professional prèvia en el seu àmbit d’estudis i que estiguin inscrits al SOIB i al Sistema de Garantia Juvenil. Com a valor afegit, el programa contribueix a la innovació en el coneixement i la investigació, al mateix temps que permet la retenció del talent i afavoreix la millora del model econòmic, amb una aposta pel capital humà.