Els partits del Pacte impulsam la Comissió de l’auditoria del deute

David Abril: "Una part del deute és més que qüestionable i és il·legítim"


MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears i el PSIB-PSOE impulsam la creació d’una Comissió no permanent sobre l’auditoria del deute, a fi d’analitzar la quantia del deute de les institucions de Balears, la seva justificació i les possibilitats d’actuació enfront de la mateixa. Els partits del Pacte han registrat avui matí al Parlament la creació d’aquesta. El diputat David Abril, juntament amb la diputada de Podem, Laura camargo i el diputat del PSIB-PSOE, Vicenç Thomàs han presentat la iniciativa en roda de premsa, en el marc del compliment dels Acords pel canvi.

La Comissió té per objecte analitzar el conjunt de documentació vinculada a les condicions i justificació del deute de les institucions de les Illes Balears, amb precisió i deteniment, a fi de treure conclusions sobre les situacions econòmiques que l’han generat i si van estar degudament justificades, així com per analitzar les possibilitats de reduir la seva incidència en les polítiques pressupostàries immediates i futures.

La diputada de Podem, Laura Camargo, ha explicat que encara que no som la comunitat autònoma més endeutada, el deute passa els 9.000 milions d’euros, que representen el 30,8% del PIB, i el 20% del pressupost de la CAIB. De fet, 1.000 milions d’euros anuals es dediquen al pagament del deute i no es poden destinar a Educació perquè tenim l’obligació amb l’estat de complir la regla financera i pagar aquest deute. És el que els ciutadans deixen de rebre en Educació, Sanitat i Serveis Socials, que són el motor dels Acords pel canvi i no és una opció, sinó una imposició, pagar els interessos, ha insistit. "Per tant, és una bona cosa que la ciutadania sàpiga quin és aquest deute, com s’ha generat i perquè", ha afirmat Camargo. De fet, el pagament del deute i els seus interessos suposen una cinquena part de la despesa
pressupostària anual.

El diputat de MÉS per Mallorca, David Abril, ha incidit en els capítols que representen "una part del deute que és més que qüestionable i il·legítim". Abril ha explicat que el deute derivat de la corrupció i de la despesa negligent -sobrecostos per mala gestió- podria estar entre 200 i 400 milions d’euros. Per altra banda, també ha assenyalat que el deute històric corresponent a les transferències mal dotades en educació i sanitat és de 583 milions d’euros. I el corresponent a les inversions estatutàries és de 1.000 milions d’euros de projectes iniciats pel govern i que no han estat finançats per l’Estat, malgrat tenen l’obligació de fer-ho.

Alhora la despesa financera, al voltant de 2 M d’euros diaris en interessos que es paguen als bancs, i la despesa imposada per l’accés al Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, que obliga a la comunitat a gastar en despesa farmacèutica per tenir liquiditat, també s’haurien de revisar. A més dels costos financers generats per la confiscació de Montoro dels 67 milions d’euros als comptes de la CAIB.

El diputat del PSIB-PSOE, Vicenç Thomàs, ha destacat que l’auditoria del deute que impulsam segueix les passes de les fetes a les ciutats de Madrid i Barcelona, i també a la comunitat foral de Navarra. Per a Thomàs, aquesta auditoria té tres objectius: La ciutadania té dret a saber què ha passat econòmicament a la comunitat autònoma, com i perquè s’ha generat el deute i quins serveis públics es deixen de rebre per amortitzar el dit deute. En segon lloc, Thomàs considera que és un bon moment per dur-la a terme ja que aportarà informació per ajudar a solucionar molts d’aspectes al territori, com el nou REB, o el nou sistema de finançament, quan patim l’infrafinançament de al voltant de 5.000 milions d’euros. I en tercer lloc, la transparència dels comptes públics: "deixam la porta oberta a que entitats ciutadanes puguin participar en aquesta auditoria i proporcionar informació".

Avui hem registrat la creació de la Comissió que ara comença el tràmit parlamentari; passarà per la Mesa, a final de gener, a continuació per Junta de portaveus, per després constituir-se esperem que el més prest possible perquè es pugui dur a terme en els propers mesos dins aquest període de sessions.