ELS GRUPS DE LA MAJORIA FAN ARRIBAR A L’AUDIÈNCIA NACIONAL LA DOCUMENTACIÓ DE LES AUTOPISTES D’EIVISSA

Abril: “El modus operandi dels casos Lezo i Púnica de finançament irregular del Partit Popular i el que es va fer amb les Autopistes d’Eivissa és idèntic”


Els grups de la majoria parlamentària han remès avui dimecres al Jutjat Central d’Instrucció núm. 6 (Audiència Nacional), que instrueix l’anomenat “cas Lezo”, còpia del dictamen de les conclusions de la Comissió no permanent d’investigació de les Autopistes d’Eivissa, que va desenvolupar la seva feina des d’octubre de 2016 fins al passat mes de maig en què s’aprovaren les conclusions en plenari. El document remès a l’Audiència amb un milenar de fols adjunts està signat pels diputats Abril (GP MÉS per Mallorca), Morràs (GP Podem) i Casanova (GP Socialista).

Tot i que la Mesa del Parlament ja va remetre a la Fiscalia General i la Fiscalia Anticorrupció de les Illes Balears la documentació, cal recordar que el PP i concretament el diputat Miquel Jerez varen posar obstacles fins al darrer moment, al·ludint al reglament per argumentar que no era obligació de la Mesa remetre la documentació a l’Audiència Nacional, “per això ho hem fet els grups de la majoria”, ha afirmat el diputat Abril.

Abril ha remarcat que s’han remès també aquelles compareixences i actes administratius que per les seves característiques representen indicis i proves que guarden correlació amb els fets investigats per l’Audiència Nacional, i en especial la compareixença del responsable de FCC, qui va descriure davant la Comissió d’investigació el mètode pel qual es pagaven factures en concepte de comunicació i publicitat amb els contractes de gran obra públic durant la legislatura de Matas, i involucrant també la llavors consellera d’obres públiques i actual diputada del PP, Mabel Cabrer.

També s’hi ha inclòs el document notarial presentat per MÉS per Mallorca que acredita que l’equip d’enginyers lligat a la Universitat Politècnica de Madrid i que també havia participat del disseny de les «autopistes de peatge» recentment destacades a Madrid rebia feines i finançament de les empreses concessionàries mentre l’administració autonòmica li encarregava informes sobre els pressumptes sobrecostos de les autopistes, que haurien induït la Justícia a emetre sentències errònies.

El darrer document inclòs a l’escrit és l’Auditoria realitzada el 2010 per la firma Gerens Hill, que assenyala entre altres la nul·litat de ple dret de la principal adjudicació (l’autopista Eivissa-Sant Antoni), així com el fet que s’hi destinàs el 2% de les adjudicacions a despeses de comunicació i publicitat, com també s’ha comprovat als casos «Lezo» i «Púnica» sobre finançament irregular del Partido Popular a Madrid.

“Allò que no sabem és si serà Eloy Velasco qui encara seguirà la instrucció d’aquest cas, després dels moviments que hi ha hagut a nivell judicial o l’Estat, o el jutge que el substituirà, Manuel García Castellón, però esperam que en tot cas la Justícia no miri cap a un altre costat davant fets tan greus com els constatats a la Comissió d’investigació”, assenyala David Abril.