El SITIBSA i l’Institut Balear d’Energia identifiquen més de 700 aparcaments on posar panells solars

Ferran Rosa i Francisca Mir han presentat un visor digital que recull la localització d’questes instal·lacions potencialment generadores d’energia renovable

El director gerent de l’Institut Balear de l’Energia (IBE), Ferran Rosa, i la gerent del SITIBSA, Francisca Mir, i altres càrrecs han presentat aquesta setmana un visor d’aparcaments amb dimensions superiors als 1.000 m2. A través d’aquesta eina, s’han localitzat més de 700 aparcaments de grans dimensions de les Illes susceptibles de cobrir amb plaques fotovoltaiques. Si s’aprofitàs aquesta superfície, es podrien arribar a produir el 6,1% de l’energia que es consumeix a les Illes

El director gerent de l’IBE, Ferran Rosa, ha destacat que, per fer aquesta avaluació, s’ha tingut en compte l’índex d’insolació mitjà. D’aquesta manera, s’han pogut establir els possibles inconvenients a l’hora d’utilitzar l’energia solar en cadascun dels espais. Per la seva banda, la gerent del SITIBSA, Francisca Mir, ha explicat que "el que s’ha fet és desenvolupar a posta unes eines per calcular, per exemple, la insolació anual o el percentatge d’arbrat, amb l’avantatge de poder treballar amb un conjunt de capes que contenen informació geogràfica". MÉS per Mallorca ha valorat que “el potencial és important i segur que el Govern farà tot el que estigui en les seves mans per implantar el màxim de renovables en aparcaments”.

En aquest sentit, el nou visor ha identificat un total de 794 aparcaments de més de 1.000 m2, els quals sumen 275,48 hectàrees. La majoria, 571, s’ubiquen a l’illa de Mallorca; 111, a Menorca; 102, a Eivissa, i 10, a Formentera. Els localitzats a Mallorca suposen 209,38 ha; els de Menorca, 33,36 ha; els d’Eivissa, 30,21 ha, i els de Formentera, 2,51 ha.

L’anàlisi del visor també adverteix que la major part de l’obligació d’implantar les energies renovables als aparcaments públics recau sobre els ajuntaments. Tot i això, l’IBE ja s’ha posat en contacte amb tots ells per tal de conèixer la titularitat d’aquells en què hi ha dubtes.

Per això, l’IBE ja ha començat a comunicar als diferents consistoris les dades concretes dels pàrquings en els quals tenen l’obligació d’instal·lar cobertes solars, a efectes d’iniciar l’acompanyament d’aquestes obligacions. A més, treballa per donar-los el suport necessari en l’execució dels projectes de generació d’energia solar en els seus pàrquings. D’altra banda, la majoria dels aparcaments que són de titularitat del Govern de les Illes Balears estan vinculats als hospitals públics. En aquests moments, l’IBE ja està en procés de licitació del procés d’implantació de plaques en el pàrquing de l’Hospital Mateu Orfila. Per part seva, la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ja va obrir la consulta preliminar per als hospitals de Manacor, Inca i Son Llàtzer.