El ple del Consell aprova el pressupost més social i sostenible de la història de la institució

La institució ha celebrat avui el ple extraordinari de pressupost, on es reflecteixen les prioritats de feina de l’equip de govern; serveis socials, municipalisme i servei per a les persones.

"Aquesta legislatura és la de la consolidació del Consell com a autèntic govern de l’illa", ha explicat el president Ensenyat després de l’aprovació del pressupost insular, que s’ha vist incrementat en un 30% en els darrers quatre anys, passant dels 328,8 milions de 2015 als 474 milions actuals.

La institució insular ha impulsat polítiques de benestar social i també l’assumpció de noves competències, per convertir el Consell en "l’autèntic govern de l’illa, amb més competències de gestió". Entre aquestes noves àrees destaquen les de joventut, igualtat o les competències de turisme.

La major part dels doblers pressupostats aniran al Departament de Benestar i Drets Socials, que té un pes de més del 40% dins del pressupost total del Consell, i que és el que més ha anat creixent tota la legislatura: des de 126,8 milions el 2015 fins a 191,7 de l’exercici pròxim, superant l’aportació del 2018 en 2,26 milions.

L’esforç municipalista es reflecteix també a les xifres aprovades: es tracta del segon pressupost més alt en aportacions per a les entitats locals de tota la legislatura i demostra que la prioritat d’aquest Consell són les persones. El 2018 aquestes aportacions arribaren a un rècord absolut de 33,4 milions d’euros. El 2019 seran de 26,8 milions i això malgrat la declaració de «no disposició» d’una part del pressupost per les exigències de Madrid. Tenint en compte el punt de partida de 14 milions del 2015 és, sens dubte, una xifra històrica que consolida l’aportació d’aquest equip de govern insular a favor dels ajuntaments.

Les inundacions al Llevant de Mallorca del passat 9 d’octubre es reflecteixen també al pressupost, amb un increment imprevist de 21,8 milions d’euros per actuacions el pròxim any a més d’una vintena de carreteres. Es tracta d’uns doblers que aniran a pal·liar les destrosses a les infraestructures provocades per la torrentada del llevant de l’illa.

Un altre punt destacat que contempla el pressupost és la dotació en infraestructures i nous projectes del Consell com, per exemple, el Museu Marítim, el Fons d’art o la reforma de l’edifici de la Misericòrdia.

No obstant això, els comptes insulars són de contenció de la despesa. Això s’explica en les normes vigents en matèria d’estabilitat pressupostària i financera, que la institució es va veure obligada a aprovar per la pressió de Madrid. Malgrat això, el Consell té el nivell d’endeutament més baix de la història, i finalitzarà el 2019 amb un deute bancari de l’1,41%.