El Parlament rebutja el TTIP, CETA i TISA amb els vots en contra del PP i de Ciutadans

MÉS per Menorca, Podem i MÉS per Mallorca varen presentar la PNL que diu NO a aquests tractats que no garanteixen la protecció dels drets de la gent


Només el Partit Popular i Ciutadans no han votat a favor de la proposició no de llei que s’ha aprovat avui a la comissió d’Economia impulsada per Més per Mallorca, Més per Menorca, Gent per Formentera i Podem.

La diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar ha criticat durament la manca de transparència d’aquests tractats que es fan d’esquena a la ciutadania. "Si són tan beneficiosos, perquè amaguen els continguts de les negociacions?", es demana Campomar. També ha mostrat la seva preocupació de cara al futur. "Hem de pensar en les generacions futures. No els podem deixar sense la possibilitat de tenir el dret a decidir el que volen, perquè els governs quedaran de mans fermades I de fet tota la sobirania quedarà en mans de les grans empreses", ha sentenciat.

En el text la proposició no de llei demana que:
1 El Parlament de les Illes Balears es declara contrari al TTIP, el CETA i el TISA, per no garantir la protecció dels drets i interessos de la ciutadania de les Illes, en matèria de salut, ocupació, agricultura, cultura, comerç, medi ambient i contractació pública, entre altres, i així ho farà saber a l’Estat i a les institucions de la UE, Comissió, Parlament Europeu i Consell.

2 El Parlament de les Illes Balears insta al Govern d’Espanya, en el marc del Consell Europeu, a no autoritzar la firma de l’acord ni autoritzar la conclusió de l’Acord Econòmic i Comercial Global (CETA).

3 El Parlament de les Illes Balears insta al Govern D’Espanya a què refusi qualsevol aplicació provisional de l’Acord Econòmic i Comercial Global (CETA). Insta així mateix al Govern espanyol a demanar un dictamen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la compatibilitat del CETA, el TTIP i el TISA amb la normativa de la UE.

4 El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a defensar en el marc dels debats del Consell Europeu que el CETA sigui qualificat d’un acord mixt, necessitant així que cada Estat ratifiqui també l’acord.

5 El Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri d’Economia i Competitivitat a què disposicions com els ISDS o l’ICS no siguin incloses en cap proper tractat de comerç o inversions si siguin eliminades dels tractats actualment en vigor. Al mateix temps, insta al Govern de l’Estat a impulsar polítiques internacionals i de cooperació que permetin el desenvolupament de sistemes judicials robustos, imparcials i independents arreu del món, per tal de garantir una protecció judicial efectiva dels drets de tothom, fent així innecessari els tribunals arbitrals mencionats. Així mateix instarà al mateix ministeri a evitar la participació directa o indirecta de les empreses transnacionals, a través de qualsevol tipus d’organisme o lobbies, en els processos reguladors o normatius de la UE i els seus Estats membres en relació amb temes socials, laborals, sanitaris, mediambientals o qualsevol altra matèria. Els ens reguladors públics podran en tot cas establir consultes no discriminatòries amb organitzacions democràtiques de la societat civil.

6 El Parlament de les Illes Balears rebutja les mesures de persecució de les persones que filtren informació rellevant per a l’interès i el benestar de la societat, com ara l’anomenada Llei Mordassa o, a l’àmbit europeu, la recent directiva sobre informació secreta de les empreses, ja que aquestes mesures no fan sinó degradar dos elements bàsics de qualsevol sistema democràtic, consagrats en la Constitució i en els convenis internacionals de protecció dels Drets Humans, com són la llibertat d’expressió i d’informació.

7 El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a complir amb la Proposició no de llei RGE núm. 7081/15 i afegir a la comissió d’estudi sobre el TTIP recentment creada l’estudi del CETA i el TISA, per tal de conèixer l’impacte que podrien tenir aquests tractats sobre les Illes Balears, com ara, entre d’altres, en matèria laboral, sanitària, social i ambiental