El Parlament demanarà que s’elimini la taxa de reposició anual de policies locals

Joan Mas ’Collet’: "El consens al Parlament és fruit de l’empenta dels batles i regidors, molts d’ells de MÉS, que fa anys que coneixen el problema i demanen solucions"

MÉS per Mallorca, juntament amb la majoria de grups al Parlament, ha registrat una Proposició No de Llei per demanar al govern espanyol l’eliminació de la taxa de reposició anual dels policies locals. Si tot va segons el previst, la proposta s’aprovarà amb el vot a favor de la immensa majoria de grups.

El diputat Joan Mas ’Collet’ ha destacat que "el consens al Parlament és fruit de l’empenta dels batles i regidors, molts d’ells de MÉS, que fa anys que coneixen el problema i demanen solucions". L’objectiu, ha assegurat, "és tenir una Policia local suficientment dotada als municipis que pugui fer front tants als reptes del dia a dia com a l’esforç extra que suposa la pandèmia".

Les restriccions derivades de les taxes de reposició d’efectius els darrers anys han donat com a resultat que molts ajuntaments no puguin comptar, en aquests moments de molta dificultat i de necessitat de fer complir molta normativa aprovada per lluitar contra la COVID-19, amb uns cossos policials adequadament dimensionats.

Actuament ens trobam en una situació extraordinària i d’urgent necessitat en la qual resulta imprescindible poder reposar les places dels efectius que es troben en segona activitat.

L’objectiu de la iniciativa, per tant, és que els ajuntaments de les Illes puguin disposar en tot moment d’efectius policials suficients per a prestar en condicions totes les funcions que els són inherents en aquests moments tan difícils que estam travessant i que requereix personal que pugui vetllar pel compliment de molta normativa preventiva aprovada amb l’objectiu de reduir la propagació de la COVID-19.

A més a més, la Proposició No de Llei també sol·licita a l’Estat que permeti la creació de noves places als cossos de policia local i la seva inclusió a la següent oferta pública d’ocupació i insta a les administracions supramunicipals a cobrir les places de les Forces i Cossos de Seguretat a les Illes Balears.