EL PARLAMENT DEMANA LA PLENA JUBILACIÓ PER A QUI HAGI COTITZAT 40 ANYS O MÉS

La petició, a proposta de MÉS, exigeix derogar els coeficients reductors de la pensió

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat, a proposta de MÉS, una Proposició No de Llei demanant la plena jubilació per a qui hagi cotitzat 40 o més anys i exigint la derogació dels coeficients reductors. La iniciativa, defensada pel diputat Joan Mas "Collet", recull les reivindicacions de l’associació ASJUBI40, col·lectiu que agrupa els afectats per aquestes penalitzacions. Durant el debat a la comissió de Treball el diputat ecosobiranista ha recordat que amb l’actual legislació, el col·lectiu de jubilats anticipats amb 40 anys o més de cotització pateixen una reducció en la pensió que oscil·la entre el 6 i el 8% anuals, segons els anys cotitzats. A més a més, aquesta penalització no finalitza quan el jubilat compleix amb l’edat legal de jubilació, sinó que es manté posteriorment. “Es poden donar casos en què persones que hagin cotitzat més anys que altres, estiguin cobrant una pensió menor per l’únic motiu d’haver-se jubilat abans”, ha dit.

Per contra, hi ha altres col·lectius específics als quals s’aplica la jubilació anticipada sense cap penalització, malgrat tenir períodes de cotització inferiors als 40 anys i fins i tot inferiors als 36,5 anys que s’estableixen de manera ordinària. Alguns d’aquests col·lectius específics estan íntimament lligats amb l’estructura de l’Estat: parlamentaris o funcionaris. Des de MÉS, s’interpreta la legislació com una discriminació molt injusta i un dany de per vida per a les persones que es jubilen anticipadament.

Aquesta iniciativa també es traslladarà en forma de moció als ajuntaments per exigir un canvi legal.