EL PARLAMENT AVALA LA PROPOSTA DE MÉS DE NO PENALITZAR L’ÚS DEL CATALÀ EN L’ÀMBIT CIENTÍFIC I UNIVERSITARI

La comisssió d’Educació, Universistat i Recerca reivindica que es puguin presentar tesis i altres treballs en totes les llengües cooficials a l’hora d’optar a ajuts i premis d’àmbit estatal

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han aconseguit avui el suport parlamentari per aprovar una instant el govern espanyol a eliminar l’obligatorietat d’usar el castellà i que permeti la presentació de tesis doctorals o altre treballs de l’àmbit acadèmic i centífic escrits en les diferents llengües oficials de l’Estat per optar a premis o ajudes.

Segons ha explicat la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar, l’objectiu de la Proposició No de Llei és que la és “regular de forma general els ajuts estatals per a tesis doctorals o premis a treballs d’investigació en sentit d’eliminar l’obligatorietat de ser escrits en llengua castellana per tal de permetre optar als ajuts a les tesis doctorals escrites en altres llengües oficials de l’Estat espanyol”.

El text aprovat també fa referència explícita al premi de la Delegació de Govern Contra la Violència de Gènere per a tesis doctorals que va ser polèmic per excloure la tesis d’almenys una investigadora mallorquina per estar escrita en català. Segons ha valorat Campomar, “els ajuts d’un ministeri cap a un sector com la recerca i, en aquest cas, lligat amb la igualtat no hauria de penalitzar una qüestió tan important com el dret a utilitzar la llengua pròpia”.