El Parlament aprova uns pressupostos que consoliden les polítiques del canvi

Els darrers comptes de la legislatura posen les persones al centre de les polítiques


Aquest dijous s’han aprovat els darrers pressupostos de la legislatura al Parlament, uns comptes que consoliden les polítiques del canvi i inverteixen en partides socials. La partida de 2019 puja prop d’un 9%, un augment que es converteix en un 32% durant els quatre pressupostos.

Els pressupostos d’aquest any compleixen a més amb els objectius de dèficit i deute, juntament amb el d’estabilitat pressupostària. Inclouen dues rebaixes de tipus d’impost molt socials i que fan passes per assolir una societat més justa. La primera és una davallada de quasi un 40% de l’impost de transmissions patrimonials en la compra del primer habitatge de menys de 200.000 euros.

Mentre, la segona vol facilitar la conciliació familiar amb deduccions per despeses d’escoletes, activitats extraescolars, etc. a més d’ampliar les deduccions per despeses d’estudiar fora. A més d’augmentar les partides pressupostàries, aquests comptes faciliten amb la reducció d’impostos l’accés a tots els serveis a les persones que més ho necessiten.

Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Amb la partida d’aquest any seguim dignificant els espais naturals protegits, amb un augment al pressupost de gestió de parcs naturals d’un 35% i fent de les Balears unes illes més sostenibles amb mesures com la Llei de Residus, el decret posidònia i declarant nous espais naturals protegits. Des de 2016, el pressupost ha agumentat en 50 milions d’euros.

Serveis Socials i Coperació

Els Serveis Socials han estat els protagonistes de les polítiques del canvi i han quedat complits els objectius de la legislatura. Seguim endavant amb la renda social garantida, de la qual ja se’n beneficien prop de 12.000 persones, a més de seguir invertint en dependència. En total, la Conselleria tendrà un pressupost de més de 102 milions d’euros.

Innovació, Recerca i Turisme

Des de la Conselleria s’ha seguit invertint per dur endavant la diversificació del model econòmic: durant tota la legislatura, la inversió en R+D+i ha augmentat un 181%, una partida que està destinada en gran part a incentivar la contractació de personal investigador i a promoure projectes per part d’empreses i grups de recerca.

Treball, comerç i indústria

Des de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria s’ha seguit invertint en mesures que reverteixin la precarietat laboral i l’atur: s’ha duplicat el pressupost destinat a ocupació respecte de 2015 i s’ha invertit en polítiques actives d’ocupació per al jovent i persones majors de 45 anys. En total, 67.000 persones s’han beneficiat d’aquestes polítiques actives.

Hisenda i Administracions Públiques

El balanç que s’ha fet des de la Conselleria és que s’ha augmentat més d’un 50% la inversió pública i s’han complit els objectius de dèficit i de deute, amb la qual cosa es reverteixen les polítiques antisocials de l’anterior legislatura, mentre que per altra banda es dobla el pressupost per l’Oficina Anticorrupció per poder dotar-la de més personal.

Salut i Consum

Amb la partida de 2019, es consolida l’assistència sanitària universal i igualitària, amb l’eliminació del copagament farmacèutic a 190.000 pensionistes, la recuperació del Decret de Demora o la inversió de més de 30 milions per a infraestructures. Per poder dur totes les mesures endavant, el pressupost s’ha incrementat en 410 milions d’euros des de 2015.

Presidència

De la Conselleria de Presidència destaca l’augment del pressupost de l’IB Dona en un 109% des d’inici de legislatura i la transferència de les competències d’igualtat i LGTBI als Consells Insulars per fer una política propera i descentralitzada.

Territori, Energia i Mobilitat

La partida en habitatge ha estat una de les que més ha augmentat per poder garantir el dret a l’accés a un habitatge. S’han destinat 50 milions d’euros a la construcció de més de mig miler d’habitatges públics, 3.000 famílies s’han pogut beneficiar de les ajudes a l’habitatge i prop de 900 habitatges buits de grans tenidors ja estan a disposició per a lloguer social.

D’altra banda, se segueix apostant per un model de transport sostenible, per la qual cosa s’ha augmentat en un 30% respecte l’any passat el pressupost del Consorci de transports de Mallorca. També s’hi contempla la integració tarifària entre TIB i EMT i se segueix invertint en els busos-llançadora per protegir el nostre paisatge i territori.

Cultura, Participació i Esports

La cultura ha estat una prioritat del Govern del Canvi i això s’ha traslladat en el pressupost, que és el més alt de tota la legislatura. Es creen noves places per a personal de cultura i es dediquen 3 milions d’euros en política lingüística.

La memòria democràtica, per altra banda, segueix sent una qüestió essencial dins la Conselleria: s’augmenta el pressupost de la Direcció General en un 48% i es dota de
pressupost un nou calendari de fosses i la seva senyalització com a llocs de memòria. A més, s’ha destinat una partida a digitalitzar els arxius històrics per fer-los accessibles per a investigadors i ciutadania.