El Parlament aprova la Llei del tercer sector social

Vilaret: "Aquestes entitats avancen cap a una societat més justa, solidària, igualitària i participativa, recordem que el voluntariat és símptoma d’una societat avançada democràticament"


El Parlament ha aprovat per unanimitat la Llei del Tercer Sector d’Acció Social. Una llei que, en paraules de la diputada Agustina Vilaret, "és la primera llei d’aquest àmbit a les illes elaborada per tots els grups parlamentaris i consensuada amb el tercer sector social, per tant, aquest consens l’ha de fer duradora i forta i ha de servir de mostra de les possibilitats de diàleg de la política".

El Tercer Sector Social ha esdevingut una part molt important de la nostra societat. El seu conjunt de xarxes d’entitats formen un extens mosaic de solidaritat i de compromís, així com una estructura de serveis públics excel·lents dels quals en són beneficiaris els usuaris, les seves famílies, l’administració pública i tota la societat.

"Aquestes entitats avancen cap a una societat més justa, solidària, igualitària i participativa, recordem que el voluntariat és símptoma d’una societat avançada democràticament. Aquesta llei afavoreix el desenvolupament i la promoció del tercer sector", ha afirmat Vilaret.

Aquesta llei reconeix legalment i empara la feina, tradició i trajectòria de les entitats del tercer sector social. Reconeix aquest sector com a subjecte i protagonista de les polítiques socials. El defineix i li dona suport amb la possibilitat de relacionar-se amb l’administració pública. Estableix tipus de col·laboracions entre entitats i administració pública i crea així un diàleg civil que afavoreix el desenvolupament i la promoció del sector, a més de crear un espai d’intercanvi d’opinions.

La llei compta amb 23 articles i una Disposició Addicional. Dividida en 4 capítols, en el Capítol I preveu establir una definició clara del concepte d’Entitat del Tercer Sector Social. Al Capítol II es defineix l’estatut que aquestes entitats tindran en el procés de diàleg ciutadà per dissenyar i avaluar les polítiques socials dirigides als col·lectius que defensen. Al Capítol III es defineixen les diferents possibilitats de col·laboració en el sistema balear de serveis socials, i finalment el Capítol IV preveu l’elaboració d’una Estratègia de Promoció del Tercer Sector Social de les Illes Balears.

Al ple del Parlament també s’ha aprovat la modificació de la Llei estatal de suport als emprenedors. Aquesta proposta està encaminada a donar suport als entrenadors, esportistes i professionals que de manera altruista i voluntària treballen a l’esport base.
La iniciativa legislativa es remetrà al Congrés dels Diputats per al seu debat i votació i serà defensada per tres diputats o diputades autònomiques