El Parlament aprova, a iniciativa de MÉS, la convocatòria anual d’oposicions al cos docent

La proposta de MÉS per Mallorca i de MÉS per Menorca amb el suport dels partits que donen suport als AcordsPelCanvi ha estat aprovada pel Parlament amb els vots en contra del PP


La coordinadora i diputada de MÉS per Mallorca ha defensat la Proposta No de Llei (PNL) vol resoldre la situació creada per l’anterior govern Bauzá i pel govern espanyol. En aquest sentit Bel Busquets ha recordat que “la manca de voluntat del Govern Espanyol per resoldre un dels problemes ja creats pel Govern Balear en l’àmbit educatiu, durant l’anterior legislatura, va provocar a principis d’enguany la inestabilitat de la plantilla docent, durant almenys un curs escolar més”. Una situació, que segons Busquets ha explicat no ens la podem permetre a les Illes, que compten amb una mitjana d’interins docents del 32,9%, la més elevada de tot l’Estat.

Cal tenir en compte que a la passada legislatura, no es va obrir cap convocatòria de personal docent, el que ha suposat l’eliminació de places estables de feina per als professors i professores dels diferents centres educatius de les Illes.

La previsió del govern dels #AcordPelCanvi és donar resposta a les necessitats i a les demandes del sector educatiu amb l’obertura de dues convocatòries -l’any 2017 i el 2019-. Així la previsió era per enguany cridar a les oposicions un nombre aproximat de 450 futurs docents, corresponents a les taxes de reposició dels 2015 i 2016. Una xifra que ha quedat reduïda gairebé en 200 places.

La política del ministre Cristóbal Montoro ha obligat a fixar un màxim de 257 places, qüestió que afecta negativament no només a les persones que aspiren a accedir a un lloc de feina estable, sinó també a l’organització dels centres i a la comunitat comunicativa, ja que no es garanteix l’estabilitat necessària en les plantilles per poder garantir, alhora, la qualitat pedagògica en l’escola pública. “Tot això ha esdevingut per les males maneres del PP a l’hora de fer xantatge per poder aprovar els PGE. Han jugat in extremis amb un bé molt preuat de la comunitat educativa: l’estabilitat”, ha assegurat la coordinadora de la formació ecosobiranista.

Busquets ha manifestat que ja es va perdre la possibilitat d’estabilitat en l’anterior legislatura del Govern Bauzá, en què no es convocaren oposicions, i les vacants que quedaren per jubilació o mort del funcionariat foren cobertes per docents en situació d’interinatge. Per altra banda, aquest nombre ínfim de places ha motivat haver de treure a concurs llocs de feina molt específics i especialitzats. I no s’han pogut convocar una oferta àmplia en nombre o especialitats o territoris.

La proposta de MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca amb el suport dels partits que donen suport als AcordsPelCanvi ha estat aprovada pel Parlament amb els vots en contra del PP, a la qual el Parlament insta el Govern espanyol perquè alliberi la taxa de reposició de personal docent per a l’any 2017, independentment a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat. I també a obrir anualment processos d’accés a la funció pública docent des del 2017 i anys posteriors. Finalmante també la PNL contempla que una vegada s’alliberi la taxa de reposició a partir de 2017, s’ofereixin llocs públics de feina d’un ampli gruix d’especialitats i repartits a totes les Illes amb necessitat de places estables.