El Govern transfereix 20 milions d’euros de funcions de serveis socials als diferents consells

Es tracta de la titularitat i gestió de residències i centres de dia, i del finançament de places de dependència i centres especials. Aquesta mesura entrarà en vigor aquest gener del 2018

El govern transferirà el pròxim any 20 milions de funcions de serveis socials als diferents Consells. La consellera Fina Santiago, ha incidit que s’està complint el Pacte de Governabilitat i que és "una passa important" que permetrà una "descentralització" dels serveis. Santiago ha aclarit que amb aquest traspàs "el Govern continuarà invertint en places residencials i centres de dia perquè, fins que no hi hagi el traspàs definitiu de la Dependència, el Govern encara té aquesta responsabilitat"

Les funcions i els serveis que seran traspassats són d’àmbit insular, i es corresponen a la titularitat i gestió de residències i centres de dia, dels serveis de promoció de l’autonomia personal, del finançament de la concertació de places de dependència i del servei a persones amb discapacitat en els centres especials d’ocupació.

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha apuntat que "la d’avui és la primera passa per tal de fer del Consell de Mallorca el vertader govern de la nostra illa". En aquest sentit, Ensenyat ha apuntat que "el traspàs de competències culminarà una vegada s’hagin transferit totes les marcades per l’Estatut d’Autonomia".