El Govern presenta el Pla Estratègic d’Emancipació per a joves extutelats per l’Administració

Preveu accions com una renda d’emancipació, l’accés a un habitatge, la inserció laboral i la creació d’una xarxa d’acompanyament fins als 25 anys

Es tracta d’un pla adreçat a joves extutelats per l’Administració, ja sigui per mesures de protecció ja sigui per alguna mesura de reforma, que té per objectiu ajudar-los en el seu procés d’emancipació.

Fina Santiago ha manifestat el seu convenciment pel que fa als resultats que pot garantir el “manteniment d’aquest pla en el temps” per fer que es consolidin a “la comunitat autònoma tres sistemes diferenciats: el de protecció i el de reforma, que funcionen des de fa temps, i el d’emancipació”, que es planteja ara amb un primer horitzó fins al 2020.

El Pla d’Emancipació per a Joves amb Mesura Administrativa inclou una sèrie d’accions d’acompanyament, que van des dels 18 fins als 25 anys. De fet, les Illes Balears són la tercera comunitat a allargar, a petició de les entitats, l’edat de protecció fins als 25 anys, després de Galícia i el País Basc. Ara mateix, els al·lots i les al·lotes extutelats es veuen abocats a una emancipació forçosa en complir la majoria d’edat; surten del sistema de protecció i en la majoria dels casos deixen de rebre recursos de l’Administració, de manera directa, i són les entitats, a través de subvencions, les que els donen suport. Això i la manca de recursos econòmics i d’una xarxa familiar els col·loca en inferioritat de condicions respecte de la resta de joves de la seva edat.

El Pla d’Emancipació 2016-2020 preveu 4 eixos d’acció per garantir a aquests joves un bon procés d’emancipació; oferir una prestació social de tipus econòmic, promoure accions per a la inserció laboral, disposar d’habitatges per a l’autonomia personal i crear una xarxa d’espais socials i familiars alternatius.

En aquest sentit, el Pla Estratègic inclou:

- Una renda d’emancipació, dirigida als joves d’entre 18 i 25 anys, tant provinents del sistema de protecció com de reforma (mesures judicials), amb una quantia màxima de 423 euros i compatible amb una feina si el sou no arriba a aquesta quantitat.

- Pisos d’emancipació. S’oferiran més de 50 places a través de la concertació de serveis ja existents o entre 20 i 25 places a les places públiques gestionades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

- Integració laboral a través de convenis amb empreses privades que contractin aquests joves o contractes amb l’Administració, i facilitats per continuar amb la formació i l’educació dels joves.

- Servei d’acompanyament per a aquests joves vulnerables, concertant fins a 130 places amb les entitats que treballen en joventut, i acompanyament a través de la figura de famílies col·laboradores.

El Pla Estratègic d’Autonomia Personal dels Joves amb Mesura Administrativa de les Illes Balears s’ha elaborat amb el suport i la participació directa de les entitats que treballen amb aquests joves a les Illes Balears. Es durà a Consell de Govern divendres per a la seva aprovació.

Amb la posada en marxa del Pla, es calcula que entre 200 i 250 joves d’entre 18 i 25 anys de les Illes es puguin beneficiar de les mesures que preveu el Pla.