El Govern instarà l’Estat i la UE a arxivar definitivament els projectes de prospeccions petrolíferes

Biel Barceló i Vicenç Vidal remarquen que un nou informe del Ministeri informa negativament sobre el projecte de prospeccions al Golf de Lleó


La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ha rebut l’informe tècnic de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb data de 10 de juny, que informa negativament sobre el projecte de prospeccions petrolíferes al golf de Lleó. La iniciativa, que impulsava Seabird Exploration, va quedar arxivada però n’ha pres el relleu Schlumberger, que no ha reiniciat el procediment de consultes preceptives sinó que ha continuat, en part, el projecte que ja hi havia. Així ho ha detallat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, que considera que aquest “canvi de titularitat respon a l’objectiu d’evitar un nou informe desfavorable de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears”.Per això s’ha exigit al Ministeri, en dues ocasions, que el projecte passi per la fase de consulta; altrament, “s’hauran de prendre les accions legals oportunes”. En aquest sentit el conseller Vidal ha avançat que el president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, Antoni Alorda, viatjarà dia 16 de setembre a Madrid amb el president de l’Aliança Mar Blava, Carlos Bravo, per revisar aquests expedients. Paral·lelament avui ha enviat una nova carta a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri en què els recorda que el procediment sobre les prospeccions al golf de Lleó no es pot reprendre, sinó que s’ha de tornar a començar.En aquesta mateixa línia, el conseller ha insistit que s’han de calcular els efectes acumulatius dels dos projectes de prospeccions petrolíferes que subsisteixen a la Mediterrània i que afecten les Illes Balears, el de Schlumberger i el d’Spectrum, conegut com el de la Mar Balear, que tocaria les costes de totes les illes i que el novembre ja va rebre un informe negatiu de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri. “Les amenaces ens rodegen”, ha dit Vicenç Vidal, que considera aquestes iniciatives “d’alt risc mediambiental”. El 23 de setembre en tractarà amb la ministra Isabel García Tejerina, que el rebrà en audiència.A banda d’aquestes accions la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca durà al Consell de Govern d’aquest divendres una proposta d’acord amb el suport del conseller de Turisme i vicepresident del Govern, Biel Barceló, que ha recordat que “el turisme i les prospeccions petrolíferes no són compatibles”, i ha detallat la proposta conjunta, que consta de quatre punts. En el primer punt es manifesta formalment el rebuig del Govern de les Illes Balears als projectes de prospeccions petrolíferes a la mar balear i al golf de Lleó a causa de l’impacte ambiental i econòmic irreversible que causarien al medi i a la societat de les Illes Balears.En segon lloc, s’insta el Govern de l’Estat, per mitjà del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i també a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, que ateses les dades científiques que consten en els expedients, deneguin les sol·licituds en curs i suspenguin qualsevol mena d’actuacions encaminades a dur a terme prospeccions petrolíferes en aigües susceptibles d’afectar les Illes Balears. El tercer punt recull adreçar-se formalment a les empreses promotores dels projectes de prospeccions en tramitació per convidar-les a desistir-ne, tenint en compte els efectes terribles sobre el medi ambient i la societat balear, i respectant l’oposició social que susciten. Finalment, l’acord fa referència al compromís i el suport actiu del Govern de les Illes Balears a les diverses iniciatives de la societat civil, dels grups polítics i de les institucions públiques per aturar la tramitació de les prospeccions, i per això autoritza el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca a signar un conveni de col·laboració amb l’Associació Aliança Mar Blava.En aquest sentit, Biel Barceló ha instat el Govern de l’Estat a “arxivar aquests projectes”, i el Partit popular de les Illes Balears a fer pressió per aconseguir aquest “canvi de postura” de l’executiu de Mariano Rajoy.