El Govern i les confraries de pescadors acorden aturades setmanals

L’objectiu és compensar i equilibrar l’efecte sobre el medi i alhora garantir el subministrament de peix a les llotges


Entre els mesos de febrer i abril les 43 barques d’arrossegament de les Illes Balears “faran una aturada setmanal, paulatinament, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat dels recursos pesquers i garantir l’abastiment a la llonja”. Així ho ha anunciat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, després d’arribar a un acord amb el sector, el qual “amb aquesta iniciativa, reduirà un 4 % l’esforç pesquer, reducció que es veurà compensada pel Fons Europeu i Marítim de Pesca (FEMP) per mitjà del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), com ha subratllat el secretari de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Antoni Garau. De les 43 embarcacions, 27 són de Mallorca, 7 de Menorca, 6 d’Eivissa i 3 de Formentera.

Aquesta mesura representa una reducció de 140 tones a l’any de les 3.500 que capturen els pescadors de les Illes. És a dir, que a Mallorca l’esforç pesquer es redueix un terç cada dia.

Per a aquesta primera aturada el pressupost de l’Estat és de de 337.139 euros, quantitat calculada per a una previsió inicial de quinze dies d’aturades. Per a nou dies, el pressupost és de 190.000 euros.

Es compleixen així el Reglament de la Unió Europea i altra normativa de l’Estat i de la Comunitat Autònoma relativa a la pesca que destaquen la necessitat de prendre mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers a la mar Mediterrània, amb l’objectiu principal d’establir un marc de gestió eficaç per a la protecció estricta de determinades espècies marines i la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i la flora silvestres. La intenció és vetllar per l’explotació equilibrada i responsable dels recursos pesquers, afavorir-ne el desenvolupament sostenible i adoptar les mesures necessàries per protegir, conservar i regenerar aquests recursos i els seus ecosistemes, adaptant l’esforç de la flota a la situació d’aquests. De fet, com ha explicat el director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant, caldria disminuir l’esforç pesquer un 20 % el 2020.

En aquesta línia, el FEMP estableix les ajudes que es poden atorgar a la flota pesquera en concepte de paralització temporal de l’activitat amb l’objectiu de protegir, conservar i recuperar els recursos pesquers. D’altra banda, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb l’informe previ de l’Institut Espanyol d’Oceanografia, pot establir fons mínims, zones o períodes de veda en els quals es limiti o prohibeixi l’exercici de les activitats pesqueres o la captura de determinades espècies i adoptar altres mesures que es considerin necessàries.

En aquest marc, i després de negociar el tipus d’aturada i les quantitats que s’han de rebre per dia d’aturada, les confraries de pescadors de les Illes Balears, en una sessió extraordinària de la Junta General, decidiren sotmetre a votació la proposta d’aturades temporals per a la flota d’arrossegament presentada per la Direcció General de Pesca i Medi Marí, proposta que acceptaren tant la major part de confraries com d’embarcacions.

Documents adjunts