El Govern destinarà 4 milions d’euros addicionals de fons FEDER a projectes de desenvolupament sostenible dels ajuntaments de les ille

Aquest finançament europeu permet a Balears fomentar la innovació d’empreses, avançar cap a una economia basada en el coneixement i invertir en projectes d’estalvi energètic, millora de depuració d’aigües i restauració del patrimoni cultural

El Programa Operatiu (PO) FEDER 2014-2020 de Balears suposa una ajuda comunitària de 135 milions d’euros a Balears i és un instrument fonamental per avançar cap a la transformació econòmica de les Illes i afavorir un creixement intel•ligent, sostenible i integrador. De fet, aquests ajuts estan permetent tenir en Balears empreses més innovadores i generadores d’ocupació, una economia més basada en el coneixement i en l’ús de les TIC i un medi ambient més cuidat.
El PO FEDER ja ha posat en mans del sistema balear de ciència, tecnologia i innovació ajudes per valor de més de 4 milions d’euros, per realitzar projectes de recerca i transferència del coneixement de cara a enfortir el teixit empresarial i elevar el potencial científic de l’arxipèlag. Gairebé el 10% de les empreses de 10 o més treballadors que realitzen activitats innovadores a les Illes Balears han rebut ajuda per part dels fons FEDER.
Per la seva banda, la contribució de 25 milions d’euros del FEDER realitzada pel Govern a la Iniciativa PIME ha mobilitzat fins a desembre de 2016 més 68 milions d’euros per a diferents projectes d’inversió de més de 1.000 empreses pertanyents a tots els sectors productius de les Illes, la qual cosa ha permès, a més, consolidar prop de 7.000 ocupacions.
Així mateix, ja s’han adjudicat les obres per a l’electrificació de les línia ferroviària de Enllaç-Manacor que, juntament amb l’altre tram previst de Enllaç-Sa Pobla, permetrà un estalvi molt important d’energia, emissions de CO2 i de temps dels desplaçaments per als usuaris.
També s’han escomès les inversions necessàries en projectes de sanejament i depuració d’aigües, com és el cas de les depuradores de Ferreries, Cala Tarida i Binissalem, que han suposat una altra inversió d’a prop 7 milions d’euros i beneficiat, en conjunt, a gairebé 40.000 persones.
A l’igual, s’han aprovat diferents projectes de restauració, rehabilitació i millora del patrimoni cultural, amb la posada en valor de monuments, edificis singulars i conjunts històrico-artístics de les Illes, que no només constitueixen un factor de desenvolupament local de gran potencial, sinó també un actiu fonamental per a la diversificació de la nostra oferta turística.

Més FEDER per als Ajuntaments
En el marc de la reunió, el Comitè de Seguiment ha donat el vistiplau a la proposta del Govern de destinar 4.000.000 euros provinents de fons FEDER addicionals a la propera convocatòria d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible.
El Director General de Fons Europeus del Govern, Félix Pablo, ha afirmat que “es tracta d’una excel•lent oportunitat perquè els ajuntaments de les Illes Balears dissenyin projectes integrats que fomentin la competitivitat, la cohesió social i la sostenibilitat”.