El Govern destinarà 341 milions perquè joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada trobin feina

Amb el Pla d’Ocupació de Qualitat 2017-2020, el Govern d’esquerres inverteix en polítiques d’ocupació 2,5 vegades més que el Govern Bauzá. L’objectiu principal és reduir a la meitat el nombre d’aturats de llarga durada, i les dades d’atur fins al 8%

La Mesa del Diàleg Social ha aprovat aquest dilluns el Pla d’Ocupació de Qualitat 2017-2020. Aquest document estableix les principals línies d’actuació en polítiques actives d’ocupació del Govern a mitjà i llarg termini i concep el treball com un eix transversal per al desenvolupament econòmic i el benestar de la ciutadania.

El Pla està pressupostat en 341,1 milions d’euros. D’aquests, 173 milions es destinaran a plans específics per a col·lectius d’atenció immediata, és a dir, joves, majors de 45 anys i col·lectius vulnerables (amb alguna discapacitat i persones en risc d’exclusió social). Un dels eixos fonamentals del pla és millorar la formació dels nostres treballadors i treballadores, tant els que estan ocupats com els que estan desocupats.

El vicepresident del Govern, Biel Barceló, ha ressaltat el gran esforç econòmic que es fa amb aquest pla i ha esmentat alguns objectius com la reducció del 50 per cent dels aturats de llarga durada a les Illes. També ha indicat que inversió total del pla suposa dedicar 1.558 euros a l’any per cada persona persona. Aquests xifra és un 250 per cent més d’inversió, si la comparam amb l’any 2014 (633 euros per aturat/any). És a dir, que per cada euro invertit pel Govern Bauzá en polítiques d’ocupació, el Govern de Pacte d’esquerres hi inverteix 2,5 euros.

Entre els reptes del Pla d’Ocupació de Qualitat, s’inclou una profunda remodelació del SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears) per fer-lo més àgil i eficient. L’objectiu és que es converteixi en eix central del mercat laboral i en referència per a les empreses en intermediació laboral. Entre altres mesures, es farà un pla de millora de les oficines, es crearà una nova web i es posarà en funcionament una aplicació del SOIB per a dispositius mòbils.

Un altre dels reptes que es marca és la inclusió laboral. Per això, se centra en polítiques d’ocupació, formació i orientació laboral per als col·lectius més afectats per la crisi, com són els joves, els majors de 45 anys i els col·lectius vulnerables. Per aconseguir-ho, entre altres mesures, prioritza plans de contractació pública i privada i aspira a arribar a més de 15.000 contractacions entre 2017 i 2020.

A més, destina recursos a reduir l’escletxa laboral entre homes i dones i a lluitar contra la discriminació i l’assetjament per raó de sexe. Així mateix, introdueix la perspectiva de gènere en la formació i fomenta les polítiques d’igualtat, amb accions com la creació d’un registre públic dels plans d’igualtat.

Altres eixos d’aquest pla són la lluita contra la precarietat laboral i en favor de la salut laboral, el reforç dels processos d’orientació laboral i el foment i la consolidació de l’oferta pública de formació professional.

Cal destacar que aquest Pla és fruit del diàleg i el consens entre els agents socials i és el primer pla resultat de la Mesa del Diàleg Social, que el mes passat va presentar la diagnosi de l’estat de l’economia de les Illes Balears i un full de ruta per millorar-ne la competitivitat i garantir-ne la diversificació i sostenibilitat tant social com mediambiental.

La signatura del Pla d’Ocupació de Qualitat s’ha dut a terme després de la sessió de la Mesa de Diàleg Social, en què han assistit els agents socials que en formen part, com els secretaris generals dels sindicats CCOO i UGT; la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, o el vicepresident de PIME Balears, Jordi Mora, entre d’altres.