El Govern del Canvi potencia la xarxa d’escoltes de 0 a 3 anys amb 1,7 milions d’euros

MÉS per Mallorca destaca aquesta mesura del Govern de les Illes Balears perquè es recuperen els ajuts per a la creació de noves places públiques de primer cicle (0 a 3 anys). L’objectiu és consolidar aquestes línies de subvencions a les xarxa d’escoles infantils públiques que ha passat de 1,5 a més de 1,7 milions d’euros. D’aquesta manera és deixa clar que per al Govern és una prioritat potenciar l’educació en els primers anys de vida.

Els Acord pel Canvi signats per MÉS per Mallorca tornen a demostrar que la defensa i la potenciació dels serveis públics són una prioritat. En aquest cas es tracta de la xarxa d’escoles públiques d’edudació infantil de primer cicle (de 0 a 3 anys) que rebran una quantitat de 1,7 milions d’euros en ajudes.

Aquests ajuts són per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació a l’illa d’Eivissa, per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies per a l’any 2017, amb una quantia màxima d’1.780.000 €, amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressuposts generals de les Illes Balears per a l’any 2017.
Per enguany, s’augmenta la partida, que passa d’1,5 a quasi 1,8 milions d’euros, així com l’ampliació dels supòsits per optar a aquests ajuts.

També, i per primera vegada, es preveu el suport per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació a l’illa d’Eivissa. Per aquest concepte es preveu un total de 79.750 €, a raó de 1.450 € per plaça de nova creació.

Es mantenen els ajuts de 3.000 euros anuals per unitat en funcionament (aula en funcionament) a les escoletes infantils públiques autoritzades. En total, hi ha un centenar d’escoletes autoritzades a les illes amb 434 unitats autoritzades i en funcionament.

D’altra banda, s’augmenta la partida d’ajuts per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, estiguin o no escolaritzats els seus infants, amb un total de 200.250 €. Si l’any passat l’ajut era de 100 € per 4 sessions, aquesta convocatòria preveu 250 € per cada sessió feta d’una activitat.

Finalment, també s’incrementen de 900 € a 1.000 € els ajuts per als serveis educatius d’atenció primerenca per atendre infants amb necessitats educatives especials.