El Govern crea una nova reserva marina a Sa Dragonera

Es tracta d’una àrea de 912 hectàrees amb grans valors ecològics i pesquers. Amb la protecció es pretén garantir les condicions òptimes de la zona que es sumarà a les set reserves marines ja existents a les illes i que ocupen una superfície total de 58.900 hectàrees.

El decret aprovat a proposta del Conseller de MÉS, Vicenç Vidal dona resposta a les reiterades peticions dels diversos col·lectius, especialment els ecologistes. Els paisatges submarins de la zona, destaquen les praderies de posidònia oceànica.

A la zona tenen lloc activitats relacionats amb el món de la mar: l’explotació de recursos pesquers de manera tradicional amb embarcacions professionals d’arts menors i també s’hi duen a terme activitats de busseig recreatiu. Atès diversos informes del Servei de Recursos Marins la precària situació de les poblacions de peixos vulnerables, per davall del nivell òptim, fan necessari regular-hi les actuacions de l’home per assegurar-ne un manteniment compatible amb la conservació de la riquesa biològica en un futur.

El decret prohibirà a la zona els sistemes de pesca agressius com la pesca submarina, la d’arrossegament o la d’encerclament. Només seràn permeses les modalitats tradicionals de pesca professional d’arts menors i de pesca recreativa en superfície.