El Govern aporta 5,3 milions d’euros del cànon de sanejament per a la nova depuradora de Santa Ponça

El conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, ha remarcat que “s’ha recuperat la col·laboració amb els ajuntaments i aquesta nova depuradora és un exemple d’aquesta nova etapa oberta aquests tres anys i mig i que deixa enrere la manca d’inversions que va caracteritzar la passada legislatura”.


El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, acompanyat per la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, han visitat l’inici de les obres de la nova estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Santa Ponça, a Calvià, on han afirmat que “després d’una legislatura de paràlisi i retallades, ara sí que tenim una política d’aigua. Una nova política de l’aigua amb recursos econòmics i amb noves i millors infraestructures”.
Són més de 5 milions d’euros els que posa a disposició el Govern per a la construcció d’aquesta depuradora, que ha de marcar el camí a seguir pel que fa al reciclatge de l’aigua. És un finançament que procedeix del cànon de sanejament, que a diferència de la legislatura passada, el cànon sí que serveix per finançar obres hidràuliques.
Per la seva banda, el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, ha remarcat que “s’ha recuperat la col·laboració amb els ajuntaments i aquesta nova depuradora és un exemple d’aquesta nova etapa oberta aquests tres anys i mig i que deixa enrere la manca d’inversions que va caracteritzar la passada legislatura”.
Les noves instal·lacions de tractament terciari a l’estació depuradora de Santa Ponça permetran que el municipi de Calvià disposi del sistema més avançat de les Illes pel que fa a capacitat i qualitat. En consonància amb els objectius de planificació hidrològica, s’implanta aquest sistema, que permetrà la reutilització de les aigües depurades.
La importància d’aquesta iniciativa és que potencia l’estratègia de sostenibilitat mediambiental i economia circular de l’ajuntament, ja que, un cop en marxa els nous equipaments, la major part de les aigües residuals del municipi podrà regenerar-se i utilitzar-se per a usos urbans (reg de jardins privats, descàrrega d’aparells sanitaris, reg de zones verdes urbanes, neteja de carrers) i usos agrícoles, amb la voluntat d’assolir l’objectiu estratègic d’Abocament Zero.
Es preveuen dues qualitats diferents d’aigua regenerada, per la qual cosa el tractament es fa en dues fases. La primera, en dues línies, amb una capacitat per 840 m³/h, per assolir la qualitat necessària per al reg agrícola (disminució de sòlids i legionel·la). La segona, en una línia, amb capacitat per 210 m³/h, per obtenir la qualitat per ús urbà residencial (disminució de sòlids).
El nou terciari tindrà ³/dia d’aigua regenerada, ampliables fins a 30.240 m³/dia, un cop es consolidi la demanda.