El Govern amplia l’ajuda per alimentació del bestiar per mor de la sequera

En total es donaran 2 milions d’euros per aquest concepte


El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, acompanyat de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, han presentat les línies d’ajuda al sector agrari per mor de l’episodi de sequera. Entre elles el conseller Vidal ha anunciat que s’amplien les ajudes per pal·liar l’increment de la despesa en alimentació de la cabana ramadera en extensiu pels efectes de la sequera 2015-16.

I és que si inicialment s’havien pressupostat 1,5 milions d’euros per 3 mesos ara, i a petició del sector se suma un mes més i 500 mil euros a l’ajuda per cobrir despeses des de l’1 de novembre fins a 2 mesos després de la publicació de la mesura per a ramat oví, caprí, porcí, boví en extensiu. Se subvenciona la compra pinsos, els farratges i complements en qualsevol modalitat que es trobi en el mercat (verd, granulat, farines, bales). Els beneficiaris són els titulars de les explotacions, els socis cultivadors i els amitgers i se subvenciona el 40% del cost de l’adquisició de menjar pel bestiar dels professionals: ovelles i cabres (9,20€), vaques lleteres (50,60€) vaques en extensiu (50,60€) i porcí extensiu (13,80€). Pels no professionals aquesta subvenció és del 35%. El nombre de ramat a les Illes Balears és de 234.069 caps de bestiar: ovelles i cabres (217.651), vaques lleteres (13.000), vaques en extensiu 1918 i porcí en extensiu (1.500).

Es tracta d’una mesura inclosa dins un paquet que incideix en diferents àmbits. “Som conscients de la greu situació del camp” ha assegurat el conseller Vidal, motiu pel qual tot el Govern hi està implicat. Així ho demostra la línia de finançament de liquiditat per a la sequera de l’ISBA que ha desgranat la consellera Cladera. Es tracta de “8 milions d’euros de capital circulant” que beneficiaran a titulars d’explotacions agràries i de ramaderia, persones físiques i jurídiques i societats rurals de Menorca (des de 3.000 fins a 60.000 euros), cooperatives i societats agràries de transformació (fins a 100.000 euros) a més d’organitzacions empresarials (organitzacions agràries) sense aval de l’ISBA però fins a 100.000€ amb un termini de 5 anys i un de carència. És a dir, que “el primer any no s’haurà d’abonar res i l’interès és pràcticament 0”. I és que les ajudes estan subjectes a un tipus d’interès d’Euribor + 2,5% però aquest darrer percentatge “l’assumeix el Govern mentre l’Euribor està en quotes negatives actualment”.

A més d’aquestes dues mesures se’n han pres d’altres per pal·liar els efectes de la sequera agrària com la posada en marxa dels reguius amb aigües depurades (886.000€), reduccions dels índex de rendiment net (mòduls) al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el 12 de febrer i la presa de mesures excepcionals com permetre la incorporació de menjar no ecològic als ramats que tenen aquesta categoría i la subvenció del transport per a animals d’oví i caprí cap a l’exterior. Des dels Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) es durà a terme una campanya específica de llavor certificada pressupostada en 300.000 euros als quals se sumaran el suport dels consells insulars i l’increment de la campanya d’aportació d’alfals a les exportacions de vacú-llet de Campos-Ses Salines com a contraprestació de deixar de regar de l’aqüífer de Campos-Ses Salines i que beneficiarà a 17 explotacions. 300.000 euros equivalen a 1714 tones alfals (preu de referència de llotja de Lleida febrer 2016).

A més, cal recordar que ja s’han duit a terme 4 convocatòries de la comissió de seguiment de la sequera agrària amb el sector i la declaració de la sequera, el 4 de febrer a través del Butlletí Oficial de les Illes Balears, com a primer pas necessari i obligatori per vehicular les ajudes. Igualment s’ha demanat al Consell de Mallorca que congeli la taxa de residus càrnics i s’ha sol·licitat una audiència amb la ministra Isabel García Tejerina.

El conseller Vicenç Vidal han insistit en que s’està “vigilant constantment l’evolució de la sequera agraria i que no es tanca la porta a incrementar les ajudes o mesures segons les necessitats”.