El fons posidònia finançarà un estudi per saber l’impacte dels emissaris públics a les praderies de posidònia

Es constitueix per primera vegada el Comitè Posidònia, un òrgan col·legiat que servirà per impulsar mesures de conservació de forma consensuada


La Conselleria de Medi Ambient i Territori fa una passa més per a la conservació de la posidònia. Des de principis de mes, Balears compta amb el Comitè Posidònia constituït, un òrgan col·legiat i pioner, creat a partir del Decret de conservació de la posidònia oceànica, que servirà per prendre decisions consensuades i àmplies sobre la fanerògama marina.

Aquest comitè ha aprovat l’execució de deu projectes amb els 200.000 euros inicials que hi ha al fons posidònia. El més destacat és l’estudi, cofinançat amb l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental ABAQUA), de l’impacte produït pels emissaris públics a les praderies de posidònia.

El conseller Miquel Mir s’ha mostrat «molt satisfet per haver fet un pas més en la implementació d’un Decret que ha estat pioner i en el qual ara s’inspiren les administracions d’altres països com França».