El FOGAIBA abona 500.000 € als escorxadors per la prestació de serveis d’interès general

Enguany el Govern destina un total de 800.000 € a aquestes infraestructures.


La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per mitjà del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ha transferit, aquest divendres, 500.000 euros als escorxadors per la seva prestació de servei d’interès general. Es tracta d’una línia d’ajudes creada, enguany, pel Govern amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat econòmica d’aquestes instal•lacions.

És necessari que les polítiques de conservació de la ramaderia, de les explotacions ramaderes i de tipus paisatgístic es complementin amb una sortida real al mercat de la producció. Els escorxadors de les Illes Balears han hagut de fer front a unes inversions molt elevades per poder adaptar-se a una normativa cada vegada més exigent. En aquests moments, però, la rendibilitat d’aquestes instal•lacions no permet fer noves inversions i cal l’establiment d’ajudes per tal que es duguin a terme i no quedin desfasades.

Les ajudes es desglossen de la manera següent, atenent les sol•licituds rebudes:

Palma: 163.304,82€
Inca: 36.105,08€
Maó: 12.731,57€
Eivissa: 8.000,00€
Ciutadella: 60.442,10€
Formentera: 8.000,00€
Manacor: 75.793,99€
Felanitx: 124.657,80€

A aquesta subvenció cal sumar-hi les ajudes de 300.000 euros per a inversions als escorxadors de les Illes Balears que també ofereix el FOGAIBA i que es podien sol•licitar fins al dia 31 de juliol. La Conselleria destina així un total de 800.000 euros a aquestes infraestructures durant el 2018 atès el servei essencial que comporten per a les explotacions ramaderes i per al producte local de qualitat i la sobirania alimentària.