El Consell injectarà 1,5 milions d’euros als municipis de menys de 10.000 habitants

El Consell de Mallorca destinarà 1,5 milions d’euros destinats als ajuntaments de menys de 10.000 habitants, que els consistoris podran destinar al pagament de factures.

En aquest sentit, el conseller de MÉS i titular de Desenvolupament Local, Joan Font, ha destacat el "caràcter municipalista d’aquestes ajudes" i ha recordat el compromís que va adquirir l’equip de govern amb els ajuntaments.

Els consistoris podran reservar aquestes ajudes econòmiques a sufragar les despeses corrents consistents en conservació i manteniment d’obres i serveis de competència municipal, el consum d’electricitat, telèfon, aigua potable, carburants i les despeses derivades de la recollida i el control d’animals. A aquestes ajudes es podran presentar factures del segon semestre de l’any 2017 i primer semestre de l’any 2018 de despesa, independentment del seu abonament. Queden excloses com a justificants les nòmines del personal. D’aquesta manera, es donarà suport econòmic als ajuntaments, ja que són les institucions més properes al ciutadà", en paraules del Conseller Font.

L’ajuda es determinarà de la forma següent:

- Als municipis fins a 3.000 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 53.464,86 euros.

- Als municipis de 3.001 a 5.000 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 30.364,86 euros.

- Als municipis de 5.001 a 9.999 habitants se’ls aplicarà la quantitat de 20.864,88 euros.