El Consell de Mallorca reduirà encara més els futurs centres comercials de l’illa

El pla d’equipaments comercials de la institució contempla el fet que la majoria de les al·legacions rebudes facin referència, precisament, a la necessitat de retallar les superfícies màximes dels centres comercials

El Consell reduirà encara més les superfícies dels centres comercials que es facin a Mallorca. En un primer moment, la institució insular va realitzar una zonificació, per a després qualificar el nombre màxim de metros que es podrà fer a cada zona. D’aquesta manera es varen establir cinc nivells, amb un nombre màxim de metres, atenentls problemes de mobilitat i a aspectes de caràcter territorial i mediambiental.

"Ara mateix, la realitat és que en quatre d’aquests nivells s’està estudiant limitar més els metres quadrats màxims per als centres comercials. Els primers interessat en què no es facin grans superfícies a l’illa són els mateixos comerços. El sobrecost que sofrim a Mallorca té més a veure amb els costs de la insularitat que patim, i no amb la falta de grans equipaments", ha explicat Miquel Ensenyat.

El redactat del citat pla director, l’aprovació del qual es va produir a la fi del passat any, contempla diverses zones de Mallorca segons la grandària màxima dels establiments comercials que es poden autoritzar. Solament una d’aquestes zones mantendria el nombre màxim de metres permesos, la zona 5, on quedarien en 700 metres quadrats.

A la resta de zones o nivells s’està estudiant la reducció dels metres, inclosa la zona de Palma i Marratxí, la qual inicialment no contemplava un límit. Altres zones on s’estudia la reducció dels metres són Inca i Manacor, on inicialment es contemplaven límits de 30.000 i 20.000 metres , respectivament; i també a les zones 3 i 4, que agrupa els municipis de grandària mitjana com Pollença, Sóller, Muro o Artà, on es reduiran els límits inicialment fixats de 5.000 i 2.5000 metres.

Cal recordar que a més d’aquests límits s’hi ha d’afegir tota una sèrie de condicions ja establertes a l’aprovació inicial en aspectes com són l’avaluació dels impactes ambientals, problemes de mobilitat, eficiència energètica, arbrat, estètica, entre altres.