El Consell aprova una resolució favorable a la suspensió d’implantació de grans superfícies

El ple del Consell de Mallorca ha defensat avui la Norma Territorial Cautelar que suspèn temporalment la implantació o l’ampliació de grans superfícies comercials. Aquesta norma estava amenaçada per una reclamació de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (ANGED) davant el Consell de la Unitat de Mercat, que depèn del Ministeri d’Economia.

El ple celebrat avui és una defensa de la gestió autònoma de la institució insular dins l’àmbit de les competències pròpies. Entre les més destacades, justament, hi ha la competència urbanística i territorial. «La suspensió està feta dins els paràmetres marcats per la legislació europea i espanyola. Nosaltres ens devem al poble mallorquí, i és aquest qui ha de definir com s’ha d’ordenar el seu sòl que, per cert, és tan escàs com els nostres recursos naturals», ha afirmat el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat.

La reclamació formulada per l’ANGED considera que la Norma Territorial Cautelar comporta una prohibició que vulneraria els principis de lliure establiment i circulació. No obstant això, el Consell entén que la NTC en cap cas és una prohibició, sinó que és una suspensió temporal. Les normes territorials cautelars estan emparades per la Llei 14/2000, d’ordenació territorial. A més, són una mesura molt utilitzada en la legislació urbanística i d’ordenació del territori, ja que no té sentit que mentre es tramita una prohibició, s’estudiïn possibles llicències.

El president del Consell ha manifestat que «cercam un ordre dins tot allò que són equipaments comercials. Volem que hi hagi igualtat entre el petit comerç i les grans superfícies. A més, correspon als mallorquins decidir quin model territorial volem implantar a Mallorca pel que fa al comerç».

En qualsevol cas, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot decidir recórrer contra la resolució del Consell davant l’Audiència Nacional.