Donam resposta a dues reivindicacions legítimes amb la modificació de la Llei de funció pública

El Parlament aprova la Llei de racionalització, una normativa que permetrà la modificació puntual de 10 lleis i autoritza al Govern per dur a terme els texts refosos de 18 lleis més


El Parlament ha aprovat aquest dimarts la Llei de racionalització, una normativa que permetrà la modificació puntual de 10 lleis i autoritza al Govern per dur a terme els texts refosos de 18 lleis més. El diputat de MÉS per Mallorca, Biel Barceló, ha definit aquesta normativa com "ambiciosa" i que permetrà modificacions importants en matèria de funció pública o de turisme.

Així, amb l’aprovació de la Llei de racionalització es dona resposta a dues reivindicacions legítimes i que estan relacionades amb la funció pública. El personal docent interí tendrà el dret a cobrar els dos mesos d’estius després d’haver treballat tot el curs i es donarà cobertura i seguretat jurídica a la carrera professional del funcionariat. El personal funcionari interí, a més, podrà gaudir de diversos drets, com per exemple poder accedir a la situació de serveis especials.

La Llei de Turisme també es podrà modificar, per la qual cosa - i mentre no hi hagi desenvolupament reglamentari - s’introdueix una regulació de mínims de la modalitat de lloguer turístic de 60 dies d’habitatge habitual, "necessari perquè sinó aquesta modalitat de lloguer tot i estar recollida a la llei no es podria dur a terme", ha remarcat Barceló. També es farà la transposició de Directives Europees pel que fa a obligacions de les agències de viatges sobretot en relació a garanties de compliment d’obligacions davant els clients i de subscripció d’assegurances que garenteixin riscs per la seva responsabilitat.

D’altra banda, s’estableix un règim d’aplicació transitòria aplicable als agroturismes que a partir de la Llei 12/2017 d’urbanisme, han de tenir caràcter preferent. Hauran de demostrar aquest caràcter d’explotació agrària preferent totes les peticions d’agroturisme sol·licitades a partir de l’entrada en vigor de la Llei d’urbanisme. A més, i per fer front a la necessitat de convocatòria de proves de guies turístics, serà suficient amb què la consellera de Turisme les convoqui per resolució.

Finalment, s’estableix un règim d’aplicació transitòria aplicable als agroturismes que a partir de la Llei 12/2017 d’urbanisme, han de tenir caràcter preferent. Hauran de demostrar aquest caràcter d’explotació agrària preferent totes les peticions d’agroturisme sol·licitades a partir de l’entrada en vigor de la Llei d’urbanisme.

Pel que fa a l’anomenada esmena Matutes, a la llei de racionalització s’inclou una esmena en què es deixa clar que només es poden incloure parcel·les lucratives, amb un aprofitament urbanístic que no pot ser superior al que ja tinguin a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Així mateix, els terrenys han de mantenir els usos que ja tinguin i únicament es podran canviar si comporten un benefici públic.

El diputat Biel Barceló ha volgut destacar "l’alt grau de consens i de participació en Ponència" i "la col·laboració i flexibilitat per part dels grups parlamentaris, sobretot tenint en compte la complexitat que ha tengut modificar alhora tantes lleis".