Dia històric: Es presenta la llei de canvi climàtic

Joan Groizard: "És una llei puntera a l’estat espanyol i que ens situa en la línia per complir els Acords de París"


La presentació de la primera llei de canvi climàtic de les Balears marca una fita històrica. Des de MÉS per Mallorca sempre hem apostat pel canvi de model energètic i hem mostrat el nostre compromís amb la sostenibilitat i el benestar de la població de les Illes. El director general d’Energia i Canvi Climàtic, Joan Groizard, ha assegurat que és "una llei puntera a l’estat espanyol i que ens situa en la línia per complir els Acords de París per reduir emissions, incrementar renovables i que tots els secotrs, el públic i el privat, es comprometin amb la reducció d’emissions. Apostam per la millora del benestar i del dia a dia de la ciutadania".

Aquesta normativa situa Balears a l’avantguarda de les Comunitats en la lluita contra el canvi climàtic i accelera la transició del dièsel i la benzina cap a vehicles elèctrics. L’esborrany d’avantprojecte va ser presentat per la presidenta del Govern, Francina Armengol,el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons i Joan Groizard.

Les mesures que inclou la futura llei del canvi climàtic de les Illes Balears es justifiquen tant en la situació actual de les Illes Balears com en la vulnerabilitat de les Illes als efectes del canvi climàtic, al mateix temps que permeten definir un futur més sostenible amb una transició cap a un model energètic net que deixi enrere els combustibles fòssils i, per tant, les emissions.

La mobilitat i la producció de les centrals han estat assenyalats com a principals causants de les emissions, unes emissions que es podran reduir amb l’aplicació de les mesures que inclou la futura llei.
El 35% de les emissions de CO2 a les Illes Balears prové del tràfic rodat, mentre que la central d’Es Murterar és la responsable del 25% de les emissions a tot Balears i la central de Maó, del 56% de les que es produeixen a Menorca. Cal destacar que Balears únicament produeix un 2% d’energia de fonts renovables.

Els objectius que es marca la llei són: la reducció d’emissions (40% el 2030 i 100% el 2050) i el foment de les energies renovables (un 35% del total de producció energètica el 2030 i 100% el 2050). Per tal de fer possibles aquestes fites, la llei fixa determinades obligacions, que afecten tant a l’àmbit públic com al privat, amb un calendari d’aplicació, que les fa realistes i viables.

Algunes de les mesures que inclou la llei són:

– S’hauran d’instal·lar plaques solars als grans aparcaments i nous edificis i naus industrials de més de 1.000 metres quadrats. Aprofitament sòl ja urbanitzat.
– Els Consells hauran de zonificar els llocs idonis per instal·lar renovables a cada illa i els edificis en rústic no destinats a usos agraris s’hauran d’autoabastir amb renovables.
– Plantejament del tancament o reconversió de les centrals energètiques contaminants (en aquest cas la decisió depèn de l’Estat).
– A partir del 2025 no podran entrar vehicles dièsel a les Illes Balears.
– A partir de 2035 no podran entrar vehicles de benzina.
– A partir del 2020, els rent a cars han d’incorporar un 2% anual de vehicles elèctrics a la flota, fins al 100% en 2035.
– El 2020, les grans i mitjanes empreses hauran de calcular i registrar la seva petjada de carboni i a partir de 2025 hauran de presentar plans de reducció amb objectius mínims vinculants.
– Els ajuntaments hauran de substituir tot l’enllumenat públic, que haurà de ser LED en 5 anys.

La llei també preveu mesures que suposen la implicació i lideratge de l’administració pública en la transició energètica, directament en el foment de les renovables i en l’ordenació i planificació de mesures per abordar i mitigar els efectes del canvi climàtic.

Així, es crearà l’Institut Balear de l’Energia, que permetrà promoure des de l’àmbit públic projectes de renovables, potenciarà la participació ciutadana en el sistema elèctric i també podrà actuar com a agent actiu en els mercats energètics.