Després de 12 anys de reivindicació

Aprovada, amb consens total, la proposta coordinada per MÉS per Mallorca per regular l’exercici de l’esport


"Massa vegades sortim a les notícies quan discutim. Avui, en canvi, la notícia és la unanimitat a canalitzar una demanda dels representants del món esportiu", ha assenyalat la coportaveu de MÉS per Mallorca, Bel Busquets qui ha estat l’encarregada de defensar i de coordinar aquesta proposta que han estat molt ben rebuda pel COLEF (Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i Esport), ja que és un dels impulsors d’aquesta, juntament amb els responsables polítics de la Conselleria d’Esports. Avui després de 12 anys de reivindicació del sector sense èxit ha estat aprovada amb el suport de tots els grups polítics, tal com ha passat amb altres lleis coordinades per MÉS com la de drets LGTBI, la llei d’Igualtat o la llei de Fosses.

Busquets ha recordat que les Illes Balears i també Galícia són les úniques comunitats que no tenen la competència legislativa en matèria d’exercici de professions titulades. Aquest fet implica que, per poder legislar des de les Illes Balears en matèria d’exercici de professions titulades seria necessari fer una petita modificació al nostre Estatut d’Autonomia. És per això que la proposta deixa palès el compromís del Parlament per incloure a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears la competència legislativa en matèria d’exercici de professions titulades per regular el sector esportiu professional -en cas que es realitzin modificacions en l’Estatut durant la present legislatura-. Alhora el Parlament insta el Govern espanyol a transferir la competència a les Illes Balears en matèria d’exercici de professions titulades per poder regular el sector esportiu professional i també insta el Parlament espanyol a regular el sector esportiu professional en l’àmbit estatal.

L’aprovació d’aquesta iniciativa significa donar una passa endavant en la promoció de l’esport, i aprofitar el gran impuls econòmic d’aquesta activitat social, millorant l’oferta, promovent una demanda basada en la qualitat i el respecte cap als drets dels consumidors i usuaris. L’ordenació inclusiva i adequada de les professions de l’esport garantirà la qualitat, la seguretat i la salut de les persones usuàries de l’esport.