Cultura del Consell posa ajudes extraordinàries al servei d’autònoms i petites empreses del sector cultural

El Consell Executiu ha aprovat avui les ajudes extraordinàries de 500.000 euros a la cultura


La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha anunciat que el Consell Executiu ha aprovat aquest dimecres la convocatòria extraordinària de 500.000 euros en ajudes immediates destinades a autònoms i petites empreses del sector cultural, patrimonial i lingüístic de Mallorca. El termini per sol•licitar aquestes ajudes, que tenen com a objectiu donar suport econòmic al sector i pal•liar les pèrdues econòmiques derivades de la pandèmia de la COVID-19, començarà l’1 de juny, tal com preveu la pròrroga de l’estat d’alarma que aprovarà el Congrés dels Diputats. Aquestes ajudes s’adrecen a petites empreses i autònoms que tenguin per objecte el desenvolupament d’activitats culturals, patrimonials o lingüístiques amb domicili social a Mallorca i menys de deu treballadors.

Les empreses i autònoms que compleixen aquests requisits podran demanar subvencions per les despeses que han tengut durant el primer trimestre de 2020. "Ens hem trobat en una situació en què els esdeveniments culturals han estat ajornats o cancel•lats, però ja hi havia una feina prèvia feta important de creació i de producció. Per això, i perquè la intenció és injectar liquiditat com més aviat millor, es poden presentar les despeses del primer trimestre d’enguany", ha explicat Busquets.

La subvenció cobreix les despeses corrents (aigua, llum, gas, lloguer, telèfon o similars), els serveis com gestories i similars, les assegurances, quotes d’autònom (només en el cas que el beneficiari sigui autònom), despeses derivades de serveis o lloguer de material fetes per dur a terme una activitat projectada que no s’hagi pogut fer per la declaració de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19 i altres despeses de naturalesa anàloga a les relacionades. Les sol•licituds de subvenció es tramitaran i es resoldran individualment, així com es vagin rebent i el pagament s’efectuarà en el moment que es resolguin.

"Un dels pilars del pla "Mallorca Reacciona" és l’agilització de l’administració i aquesta convocatòria de subvencions n’és un exemple", ha dit la vicepresidenta de MÉS, qui ha explicat que "les sol•licituds de subvenció es resoldran individualment. Així com es vagin rebent les sol•licituds s’aniran tramitant, no fa falta que es tanqui el termini per presentar sol•licituds per saber si es té o no l’ajuda" i ha afegit que "el pagament de la convocatòria s’efectuarà en el moment de la resolució".

Segons ha explicat la vicepresidenta Bel Busquets, els imports subvencionables varien en funció del nombre de persones en plantilla que tengui l’empresa. En el cas d’autònoms sense treballadors o empreses/autònoms amb una persona assalariada, l’import màxim subvencionable és de 600 euros. En el cas d’empreses/autònoms que tenguin fins a tres treballadors, la subvenció serà d’un màxim de 1.200,00 euros per beneficiari. I pel que fa a empreses/autònoms que tenguin entre quatre i deu treballadors, l’ajuda màxima serà de 1.800,00 euros per beneficiari. El termini per presentar les sol•licituds començarà l’1 de juny i s’allargarà fins al 30 de setembre de 2020 o fins que s’exhaureixi la partida de la convocatòria, dotada amb 500.000 euros.