Comença el Pla pilot per fomentar l’ús de tecnologies a l’aprenentatge

Hi participen 15 centres de les Illes Balears, que suposarà que prop de 1000 alumnes rebin un ajut per a l’adquisició de dispositius digitals.

Una quinzena de centres educatius públics de les Illes Balears participaran al proper curs 2017-18 del primer Pla pilot per l’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular per al curs 2017-2018 convocat per la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa per tal d’impulsar l’ús pedagògic i didàctic de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) als centres. Això suposarà que quasi un miliar d’alumnes de d’educació primària i secundària obligatòria de les Illes rebran una ajuda de 70 €/alumne per l’adquisició de dispositius digitals.

Aquesta primera convocatòria suposarà per als centres participants un suport econòmic de 70 euros per alumne de cara a l’adquisició dels recursos digitals educatius i dels equipaments (qualsevol dispositiu electrònic per a l’ús de l’alumnat: tabletes, portàtils, etc.) que el centre decideixi utilitzar en el desenvolupament del seu projecte.

El projecte vol promoure l’autonomia dels centres en la recerca de pràctiques educatives innovadores que contribueixin al desenvolupament de les competències de tots els alumnes. A la vegada que es millora l’aprenentatge dels alumnes en termes de desenvolupament de totes les competències, especialment, les fonamentals per aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a aprendre. I que s’impulsa l’ús pedagògic i didàctic de les TAC a l’aula que suposi l’aplicació de canvis organitzatius i metodològics que permetin donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat des d’una perspectiva inclusiva.

Cal destacar també l’interès de la Conselleria en donar suport als centres educatius de les Illes propiciant canvis en els processos d’ensenyament-aprenentatge en la modalitat digital com alternativa als llibres de text en paper. A més de la col•laboració amb les famílies en el finançament d’aquests recursos digitals.

Tots els centres participants compten amb un projecte de desenvolupament curricular progressiu per els nivells de 4rt d’educació primària o 1er d’educació secundària i han garantit la seva implantació fins que l’alumnat implicat en el projecte completi el cicle.

Es tracta del primer Pla d’ajudes per la compra de dispositius digitals que es posa en marxa de forma experimental als centres educatius públics de les Illes Balears i estarà operatiu el proper curs 2017-2018. Les previsions apunten a la seva ampliació per els propers cursos.