Clàusules socials: feina de qualitat, perspectiva de gènere i inclusió social

Les empreses licitadores que vulguin optar per oferir serveis a l’Administració ho facin en unes condicions de qualitat d’ocupació per als seus treballadors i treballadores. També recullen l’obligatorietat de reservar almenys un 3% de la contractació del Govern per a empreses d’inserció, centres especials d’ocupació i programes d’ocupació protegida. Amb aquesta mesura, per primera vegada una comunitat autònoma inclou aspectes tant de política laboral com de política social a la contractació pública.

Les Illes Balears serà la primera comunitat autònoma que només contractarà empreses que ofereixin feina de qualitat. Per aconseguir-ho, s’exigirà el compliment dels convenis col·lectius sectorials com a garantia de preservació dels drets laborals.

Les clàusules volen fer prevaler la qualitat a l’ocupació, com un full de ruta que aquest Govern s’ha marcat per aconseguir una major competitivitat de les empreses i unes millors condicions de treball. Es tracta d’un acord de govern transversal, en què cinc conselleries han pres part en el disseny. L’equip que ha treballat en la redacció de les clàusules ha estat coordinat des de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.

Fina Santiago, ha posat en relleu que el Govern reserva un 3% de la contractació a empreses d’inserció i centres especials d’ocupació, fet que suposa una aposta per afavorir l’ingrés de persones més vulnerables al mercat laboral. Santiago ha afegit, d’altra banda, que les clàusules també afavoreixen que s’extenguin “mesures de responsabilitat social corporativa a les empreses”.