Article d’Antoni Noguera: Protegim la ciutadania

El coordinador general de MÉS per Mallorca repassa alguns dels posicionaments i mesures reclamades per la formació per combatre el COVID-19

Avui, l’Estat ha atès la insistent petició feta des de les Illes Balears perquè es tanqui al màxim l’arribada de passatgers als ports i aeroports de les Balears, amb l’excepció del retorn dels ciutadans i ciutadanes residents a les Illes i altres casos excepcionals i justificats.

Des de MÉS per Mallorca hem insistit en la consideració especial de les Illes Balears i la resta de territoris no peninsulars. A la península s’han tancat les fronteres per carretera i tren. A les Balears s’havia de fer el mateix amb les nostres vies de comunicació: les aèries i les marítimes.

A l’espera de la publicació de l’ordre ministerial, anunciada avui matí, pel tancament de ports i aeroports - indispensable per poder analitzar la mesura en profunditat - seguirem treballant per dissenyar propostes i mesures concretes a les institucions i, com fins ara, des de la cooperació i la lleialtat institucional que ens caracteritza.

Una vegada s’ha protegit la principal porta d’entrada i sortida de les illes, és el moment d’iniciar una segona fase de tasca socioeconòmica per ajudar a qui està perdent la feina, autònoms i treballadors. D’igual manera, cal implementar de manera immediata mesures per ajudar els col•lectius més vulnerables, aquells que perden els seus llocs de feina i aquells que es troben en una situació social de risc.

La ciutadania de les Balears està responent amb una gran responsabilitat a l’ordenament derivat de la situació d’alarma. També els ajuntaments, consells insulars i el Govern de les Balears treballam coordinadament per cobrir les necessitats de la població, especialment les sanitàries, les assistencials i les de seguretat de les persones.

La unitat d’acció davant aquesta Pandèmia implica entendre els fets diferencials, i la insularitat ho és. El Govern de l’Estat, que tanta maduresa, lleialtat i solidaritat ha exigit des de sempre als habitants de les Balears, ha de demostrar per una vegada la seva lleialtat cap a nosaltres, atendre les nostres peticions i permetre un major nivell de decisió i de control sobre tot allò que ara ens afecta tan decisivament, com és la salut i l’esperança.

Antoni Noguera
Coordinador de MÉS per Mallorca