APROVAT EL PLA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS

El Consell de Govern ha aprovat el primer Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears amb el qual es tanca el cicle iniciat amb l’aprovació de la primera Llei de residus i sòls contaminats . Aquest pla persegueix completar i complementar la normativa existent a les Illes Balears en matèria de residus perillosos.

Entre els objectius, segons ha explicat el conseller Miquel Mir, es fixa per a abans de l’any 2024, recollir selectivament i gestionar correctament el 100 % dels residus perillosos generats a l’arxipèlag. A més, es fixa com a objectiu haver retirat l’amiant dels edificis de titularitat pública l’any 2025. D’altra banda, s’elaborarà un estudi per analitzar la presència de fibrociment amb amiant a les cobertes dels edificis de titularitat privada, que inclourà un termini màxim de retirada obligatòria.

D’altra banda, s’estableix per als municipis l’obligatorietat de disposar d’un servei de deixalleries per a la recepció i recollida gratuïta dels residus perillosos d’origen domèstic. De la mateixa manera, es preveu que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca posi en funcionament un servei de recollida de residus perillosos a tots els centres públics i concertats de les Illes Balears, amb el suport tècnic de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

El pla també inclou actuacions adreçades a la sensibilització de la ciutadania i del sector empresarial en matèria de residus.