Aprovada la primera llei de suport a les famílies de Balears

Al ple extraordinari de juliol també s’han aprovat la llei de salut i seguretat laboral i les modificacions de la Llei d’avaluació ambiental


Aprovada la primera Llei de famílies de les Balears, una llei que reconeix la diversitat de famílies i que dona suport a les més vulnerables. Les principals mesures que s’hi inclouen és les ajudes per orfes de violència masclista, l’obligació de les administracions a aplicar determinades polítiques públiques, com incloure les beques menjador a cada pressupost. També protegeix les famílies més vulnerables. “És una passa més per assolir una societat més justa i digna”, ha explicat la diputada Agustina Vilaret.

La Llei preveu l’equiparació, per mitjà d’un decret, de les famílies monoparentals amb més d’un fill o filla (o un sol fill o filla amb grau de discapacitat) a les famílies nombroses en el règim d’ajuts i exempcions d’àmbit autonòmic, i la creació, per primera vegada, d’un ajut econòmic per als menors víctimes de violència masclista que hagin quedat orfes de mare o bé la mare dels quals tengui una discapacitat a conseqüència d’aquest tipus de violència.

La norma estableix també com a situacions familiars d’especial protecció social i, per tant, prioritàries a l’hora de rebre serveis i prestacions públiques les famílies nombroses, les monoparentals, les famílies en risc social i víctimes de violència masclista, les que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència o discapacitat i les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.

Durant el ple extraordinari d’aquest dimarts també s’ha aprovat la llei de seguertat i salut laboral, que té com a objectiu el desplegament reglamentari de l’Institut Balear de Seguretat Laboral, que alhora tendrà la funció de potenciar la detecció i investigació de malalties professionals en col·lectius com els de les cambreres de pis. La normativa també inclou un seguit de mesures per potenciar la salut i seguretat laboral, com l’ensenyament de seguretat laboral en tots els nivells de l’educació.

La modificació de la llei d’Avaluació Ambiental ha estat l’últim punt de l’ordre del dia. Una de les mesures a destacar és l’ampliació de la restricció de les party boats, que amb la modficació inclou dins les restriccions en tots els espais que tinguin rellevància ambiental. Un altre aspecte important que s’hi inclou és l’avaluació de la capacitat de càrrega de les zones afectades per algun pla o programa com a factor limitador. En la línia de la protecció del territori, s’introdueix l’obligació de fer un informe d’impacte paisatgístic.