Aprovada la primera Llei de residus de Balears, una normativa pionera i ambiciosa

Aquesta llei posa les bases per a un canvi de model en la gestió de residus i per acabar amb la cultura d’un sol ús


Les Balears inicien aquest dimarts un canvi de model de consum, que deixa enrere la cultura d’un sol ús i aposta en la prevenció i el foment de l’economia circular. El Parlament ha aprovat la Llei de residus i sòls contaminats, la primera normativa d’aquest tipus amb què compta Balears i que sitúa les illes al capdavant de l’estat espanyol i en la línia del que marquen les directives europees en matèria de gestió de residus.

L’objectiu bàsic d’aquesta llei és assegurar el manteniment del medi ambient i la sostenibilitat en un territori tan fràgil com són les Illes Balears. La normativa, que ha passat per un ampli procés de participació durant el qual s’han rebut més de 800 aportacions, ha estat aprovada amb un gran consens.

La Llei de residus donarà a tots els actors implicats dos anys per a adaptar-s’hi. Amb tot, cal subratllar que molts d’aquests actors, com ara grans cadenes de distribució d’aliments o administracions municipals, ja prenen mesures en la línia que marca l’articulat.

La nova norma regula tota la problemàtica de la gestió de residus assenyalant des del principi que “el millor residu és el que no es produeix”. En aquest sentit, la reducció dels plàstics és un dels objectius principals. Així, a partir de 2021, no es podran comercialitzar bosses de plàstic d’un sol ús i només se’n permetran de compostables en establiments de venda a granel; les anelles de llaunes i botelles de begudes només podran ser biodegradables; les safates per a aliments, els tassons, els coberts, les canyetes per a begudes, els bastonets de les orelles, els bastonets per a caramels i els plats de plàstic d’un sol ús només es podran comercialitzar si són compostables.

A més, els cosmètics i dentífrics no podran contenir microplàstics o nanoplàstics; s’hauran de comercialitzar les versions reutilitzables d’encenedors, cartutxos i tòners d’impressora i fotocopiadora; les càpsules d’un sol ús de cafè, infusions, brous i altres utilitzades en cafeteres s’hauran de fabricar amb materials compostables o bé hauran de ser fàcilment reciclables. En tot cas, estaran sotmeses a responsabilitat ampliada del productor.

En la línia de prevenció de generació de residus, es promourà la instal·lació de fonts d’aigua potable o el subministrament en envasos reutilitzables i no es podran distribuir begudes en envasos d’un sol ús a les institucions públiques.

A més, la Llei també estableix que els establiments d’hoteleria i restauració sempre oferiran als clients la possibilitat de consumir aigua no envasada apta per al consum humà, de manera gratuïta i complementària.

En els esdeveniments públics que comptin amb suport de les administracions públiques, s’hauran d’implantar alternatives a la venda i la distribució de begudes envasades i de tassons d’un sol ús.

Tot i que la reducció dels plàstics és un dels principals objectius, la Llei també regula altres tipus de residus. Així, per exemple, les tovalloletes humides hauran d’incorporar informació sobre els efectes d’aquestes al medi ambient; les ordenances municipals hauran d’incorporar mesures de prevenció i minimització de l’abandonament de residus a les platges, com les llosques de tabac.

També es prenen mesures per reduir el malbaratament alimentari amb l’objectiu que el 2030 aquest en comporti la meitat que el 2020.

En matèria de reciclatge, es marquen objectius clars. El 2021 els municipis hauran d’assolir el 50 % de reciclatge en materials com paper, metalls, vidre, plàstic i bioresidus dels residus domèstics. L’any 2030 aquesta xifra haurà d’arribar al 65 %. Pel que fa als envasos, s’hauran de reciclar el 75 % abans del 2030.

Cal subratllar que, en tot cas, s’aplicaran mètodes que assegurin que es compleix un dels principis fonamentals de la Llei: “qui més contamina, més paga”.

Amb tot, no només cal fomentar el reciclatge per reduir la quantitat de residus i, per tant, la Llei també preveu objectius en matèria de reutilització. Per exemple, el 2025 un 3 % dels residus domèstics gestionats s’han de preparar per a reutilitzar-se. En aquest sentit, cal destacar que dins la tramitació parlamentària s’ha incorporat un objectiu de reutilització dels envasos de begudes per al 2030.

Una vegada entri en vigor la normativa, quedarà prohibida la importació de residus a plantes públiques de les Illes Balears. A més, no es podrà incinerar ni abocar cap tipus de residus sense que abans no hi hagi hagut un pretractament.