ANTONI REUS: “El lloguer turístic ha de ser una font d’ingressos i no de problemes com l’accés a l’habitatge, la saturació o l’especulació"

Els grups parlamentaris del PSIB-PSOE i de MÉS per Mallorca han registrat conjuntament un total de 43 esmenes per reforçar la llei


El diputat del PSIB-PSOE Damià Borràs i el de MÉS per Mallorca Antoni Reus han donat comptes de les esmenes presentades a una llei que ha de permetre avançar en el model turístic de les Illes Balears tenint en compte les particularitats de cada illa. El diputat de MÉS per Mallorca Antoni Reus ha remarcat que “El lloguer turístic ha de ser una font d’ingressos i no de problemes com l’accés a l’habitatge, la saturació o l’especulació”. I els dos grups polítics han mostrat el seu compromís per cercar el màxim consens amb la resta de forces polítiques.

Reus ha explicat que entre les esmenes presentades s’inclouen propostes com “marcar un límit de 4 en el nombre d’habitatges que pot comercialitzar un mateix propietari” o “habilitar un règim especial per aquella gent que només llogui un habitatge d’ús habitual durant un període màxim de 60 dies a l’any", de manera que tengui un règim diferenciat que li permeti desenvolupar la seva activitat dins el marge de la llei i també dins el sostre de places marcat, sense suposar una sobre-oferta. La llei preten sobretot incrementar el control damunt dels anuncis que siguen d’oferta legal i que des del punt de vista de la sostenibilitat i d’accés a l’habitatge no suposi un problema.

Avui mateix ha acabat el termini per a la presentació d’esmenes al projecte de llei i comença la seva tramitació parlamentària que, segons han explicat els diputats, es podria aprovar entre finals de juny i principis de juliol.