Antoni Noguera: “El més important és que cap persona s’està quedant al carrer”

Els primers mesos de funcionament de l’Oficina Antidesnonament donen un balanç molt positiu. Cort està donant alternatives a les persones que viuen en risc de perdre ca seva


Aturar els desnonaments, prevenir-los i crear un parc d’habitatges de lloguer social són els objectivus de l’Oficina Antidesnonaments . Segons el regidor regidor de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Antoni Noguera: “El més important és que cap persona s’està quedant al carrer”.

En aquest sentit, va assenyalar Noguera, durant aquest mesos cap ciutadà de Palma ha quedat sense casa per no poder pagar la hipoteca o el lloguer. Com va assenyalar el regidor, s’han paralitzat 17 llançaments judicials, dels quals 11 han estat aplaçats, a quatre s’han trobat altres solucions i dos estan pendents de resolució. A més, en 35 casos s’ha negociat amb les entitats la reestructuració del deute i en 13 casos s’està negociant la dació en pagament.

El regidor va destacar la col·laboració de les entitats bancàries. Durant les properes setmanes està previst que es signi el primer conveni amb un banc per iniciar la cessió de pisos buits a la borsa d’habitatges de lloguer social.