Antoni Noguera: "El desplegament de la Llei d’habitatge és irrenunciable"

El coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, ha assegurat avui que davant la situació d’emergència habitacional l’aplicació de qualsevol mesura extraordinària no ha de desvirtuar el desplegament de la Llei d’habitatge aprovada la legislatura passada. "El desplegament de la Llei d’habitatge és irrenunciable", ha emfatitzat Noguera durant una roda de premsa on ha explicat les mesures plantejades per formació per millorar el decret que prepara el Govern. Segons Noguera les polítiques públiques d’habitatge han de tenir en compte diferents factors amb condicions i garanties. Així, ha detallat que Les cessions de sòl públic ha d’estar subjectes al màxim de controls i no superar en cap cas els 40 anys. Es tracta, segons Noguera, "d’un temps avalat pels cànons establerts pels experts. D’aquesta manera, l’administració recuperarà els habitatges podent amortitzar la seva vida útil com a mínim durant deus anys més. Per habitatge de lloguer a preu taxat i els usuaris seran definits per les administracions públiques".

El coordinador de MÉS ha explicat que entre les propostes també figura que els nous habitatges construïts a l’empara de decrets d’emergència computaran com a creixement poblacional, i per tant, s’hauran de tenir en compte a l’hora de planificar noves infraestructures i serveis (escoles, abastiment i depuració d’aigües, gestió de residus...)". A més. Aquest decret ha de respectar l’autonomia municipal. "Els municipis mantindran el seu poder de decisió per evitar canvis als seus planejaments urbanístics i cal també obrir la participació en la gestió i impuls d’habitatges a altres administracions com ara els Consells insulars". D’acord amb Noguera. "l’emergència habitacional sols es resoldrà amb la col·laboració de tothom. Per això reclamarem que totes les administracions que tenen competència en habitatge puguin exercir el dret de tanteig i retracte, i agilitzar la tramitació per desenvolupar habitatge públic. En aquest marc, la cooperació institucional és essencial".

Noguera també ha incidit en destacar que "trobam a faltar una oficina antidesnonaments autonòmica o similar. L’Ajuntament de Palma fa 4 anys(que duu aquesta lluita en solitari, la llei d’habitatge preveu aquesta figura i el Govern’ha d’implicar posant recursos a aquestes iniciatives i creant oficines per totes les balears. Pel que fa a la proposta de l’Observatori de l’habitatge "apostam per un observatori conveniat amb entitats públiques i multidisciplinaris com la UIB. Apostam per un observatori conjunt entre totes les institucions que s’hi vulguin implicar, com Ajuntament de Palma. Valors d’entitat pública i cooperació.. No podem crear cada un el seu observatori".

Noguera ha comparegut acompanyat pel diputat Joan Mas qui ha valorat, però alguns aspectes de l’esborrany presentat pel Govern. "Valoram positivament la possibilitat de crear habitatge dotacional, combinat amb els equipaments públics. Així diversificam l’oferta d’habitatge, generant oferta per joves i persones grans que viuen soles amb allotjament de qualitat i ajustat a les seves necessitats, amb serveis complementaris de serveis públics", ha manifestat. Per la seva part la regidora a l’ajuntament de Palma, Neus Truyol ha incidit en algunes polítiques en l’àmbit estatal. "Al marge del decret valoram positivament que el ministre Ábalos parli de, en determinades circumstàncies, regular el lloguer, proposta que MES per Mallorca ja va plantejar al programa electoral de les passades eleccions. Els límits, però, hauran de fixar-se a preus justos i evitar per tant, la consolidació de la bombolla immobiliària actual.", ha assegurat Truyol. La regidora ha afegit que "aquest pla estatal d’habitatge també ha de destinar fons als ajuntaments per projectes de rehabilitació integral de barris vulnerables, no sols hem de fer habitatges, sinó millorar l’entorn on viu la gent".