Ajudes escolars: 400.000 euros més que el curs anterior

La demanda de MÉS es concreta en ajudes de menjador més dotades, a temps i per a centres públics i concertats


A finals del passat mes d’octubre el grups parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca varen instar al govern a invertir més doblers i a gestionar millor els ajuts al menjador. Aquesta demanda presentada per Bel Busquests i Pep Castells ha estat concretada per la conselleria d’Educació i Universitat. El conseller Martí March, i el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, ha presentat les ajudes de menjador per al curs 2016/17. Les ajudes s’atorguen per raons socioeconòmiques (les majoritàries) i per transport (alumnes usuaris de transport escolar que han de dinar al centre).
 
La nova convocatòria es presenta amb un seguit de novetats destacables. D’una banda es recupera i millora la inversió econòmica, ja que s’ha previst destinar-hi 1.500.000 euros, 400.000 euros més que el curs anterior.
 
Es millora la gestió dels ajuts, ja que es fa la convocatòria abans de que comenci el curs escolar de manera que el mes de setembre del nou curs el llistat provisional dels ajuts i estarà penjat als centres, de manera que les famílies sabran si són o no beneficiàries d’aquests ajuts.
 
Per primera vegada aquests ajuts inclouen els centres concertats. D’aquesta manera es garanteix un tracte igualitari als alumnes independentment de si estudien a un centre públic o privat-concertat. 
 
Les ajudes passaran de ser un percentatge sobre el preu de menjador a un import fix. S’ha calculat una mitjana de preu menjador respecte de les ajudes que s’havien donat els cursos passats.
 
S’ha de tenir present que en els darrers cursos s’han retardat les convocatòries en les ajudes de menjador fins al punt que durant dos cursos aquesta convocatòria s’ha fet amb el curs acabat. De manera que els alumnes començaven el curs pagant el servei de menjador sense saber si serien beneficiaris dels ajuts. Aquest fet, afegit a la progressiva reducció de dotació, de 1.490.000 euros dels curs 2008/2009 es va passar, al punt més baix de dotació, el curs 2012/13 a 590.000. Aquesta baixada dràstica coincideix amb la xifra més baixa d’usuaris de menjador, només 8.570 en relació als 11.431 que hi havia en el curs 2008/2009.
 
Aquest divendres es preveu que la nova convocatòria de les ajudes de menjador pel curs 2016/17 vagi a Consell de Govern, després hauran de passar per intervenció general i es preveu que es puguin publicar al BOIB a finals de mes.