AFERS SOCIALS POSA EN MARXA EL CARNET QUE ACREDITA EL RECONEIXEMENT DE FAMÍLIA MONOPARENTAL

A instàncies de la conselleria d’Afers Socials i Esports, el Govern ja ha aprovat el decret que regula el procediment per aconseguir el carnet que acredita el reconeixement de família monoparental i la condició de família nombrosa monoparental. Els consells insulars emetran aquesta identificació, que es podrà sol·licitar a partir d’un mes des de la publicació al BOIB.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha impulsat aquest decret perquè és un manament de la Llei de Família, aprovada l’agost de 2018, que regulava, per primera vegada, el que és una família monoparental. L’article 7 de la Llei estableix que les famílies monoparentals són les que estan formades per un o més fills i que depenen econòmicament d’una sola persona progenitora.

La Conselleria va fer la passa de dur endavant aquesta nova regulació en comprovar els canvis socials que, en els darrers anys, han afectat l’estructura de les famílies, atès que se n’ha reduït el nombre de membres a conseqüència de la baixa natalitat i s’ha reduït també el nombre de famílies en què conviuen tres generacions; mentre que el nombre de famílies monoparentals en què un únic adult, majoritàriament una dona, assumeix la responsabilitat sobre els infants s’ha incrementat.

Ara, Afers Socials i Esports havia de regular l’instrument per acreditar ser una família monoparental i per donar peu a aquestes famílies, entre d’altres coses, a poder demostrar la seva condició i a adherir-se a possibles ajuts o avantatges públics.