Afers socials i esports increment en 1 milió d’euros l’aportació ordinària als ajuntaments pels serveis socials comunitaris

Fina Santiago: "Aquesta pandèmia i la crisi que està provocant fa imprescindible que estiguem al costat de les persones i les famílies"

El Consell de Govern ha autoritzat aquesta setmana la Conselleria d’Afers Socials i Esports perquè aporti un milió d’euros més als ajuntaments per ampliar els pressuposts dels serveis socials comunitaris municipals. Aquest milió d’euros s’ha de distribuir als ajuntaments mitjançant els consells insulars. Per això, la Conselleria signarà un conveni amb cada un dels consells. Pertoquen 776.399 € a Mallorca.

La Conselleria ha decidit fer aquesta segona aportació perquè és conscient que les entitats locals han tengut un increment de la demanda social per part de les famílies en situació de vulnerabilitat i risc social. L’augment de la demanda se centra, sobretot, en les ajudes econòmiques d’emergència. "Aquesta pandèmia i la crisi que està provocant fa imprescindible que estiguem al costat de les persones i les famílies, en aquest cas a través dels serveis socials municipals", ha dit la consellera de MÉS per Mallorca Fina Santiago.

Els consells faran la distribució als ajuntaments d’acord amb uns indicadors que s’han establert a la Conferència de Serveis Socials, en què participen els quatre consells i la Conselleria d’Afers Socials i Esports. Aquesta és la segona aportació extraordinària que es fa per als serveis socials comunitaris dels ajuntaments. La primera es va produir a l’inici de la pandèmia, també per un valor d’un milió d’euros.

Durant l’any 2020, el Govern ha aportat als serveis socials comunitaris un total de 13 milions, 11 de la partida anual ordinària i 2 milions per la situació extraordinària COVID-19.