Afers Socials i Esports destina un milió d’euros entre els ajuntaments i un altre entre els Consells per cobrir les necessitats bàsiques de la població

El departament que dirigeix Fina Santiago destina un milió d’euros entre els ajuntaments i un altre entre els Consells per cobrir les necessitats bàsiques de la població provocades per la crisi sanitària de la Covid-19. La intenció és reforçar els serveis d’ajuda a domicili, incrementar els dispositius de teleassistència, intensificar els dispositius d’atenció a les persones sense llar i incrementar les plantilles dels serveis socials.

El repartiment es fa atenent als següents criteris: Un 90% de la ponderació depèn de la població global el municipi. Un 5% dels majors de seixanta-cinc anys i el 5% restant en funció dels menors de setze anys. Els fons provenen dels 7.400.000 euros que la conselleria d’Afers Socials i Esports gestiona del fons de contingència de l’Estat.

Aquest fons té una dotació estatal de 300.000.000 euros i per primera vegada s’ha tingut en compte la reivindicació illenca de fer el repartiment autonòmic en funció del cens actual de les Illes Balears, el que ha suposat rebre 1.700.000 euros més del que s’hauria percebut sense l’actualització.