6 milions per a una agricultura més respectuosa amb el medi ambient i la biodiversitat

Vicenç Vidal: “Estam molt satisfets de la bona acceptació de la mesura i de la bona voluntat del sector per participar en les pràctiques agrícoles més sostenibles i més adequades per aconseguir millores en la comercialització".

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha visitat avui les instal•lacions d’Agrícola Dalmau, a s’Horta (Felanitx), una explotació dedicada a l’horticultura i a la comercialització directa de les seves produccions. En aquesta explotació s’hi ha incorporat dos fills dels propietari, formant part dels més de 200 joves que en els darrers temps s’han incorporat per primera vegada a l’activitat.

L’agricultura integrada és un mètode de cultiu respectuós amb el medi ambient i amb la biodiversitat que aposta per la lluita biològica contra les plagues, reduint al mínim els tractaments químics. Aquestes característiques el converteixen amb un sistema de cultiu especialment apte per afavorir una horticultura intensiva de qualitat, amb capacitat de productiva i disposició cap a la innovació, aspectes imprescindibles per ser presents a uns mercats molt competitius.

Al Fons de Garantia Agrària i Pequera de les Illes Balears ( FOGAIBA), entre les convocatòries d’aquesta legislatura han rebut peticions d’ajuda per donar suport a 9.131 hectàrees de producció integrada. A data davui, han subscrit el contracte 400 agricultors (186 del 2015 i 214 del 2016), pel període 2015-2021. Els agricultors que veuen aprovada la seva sol•licitud subscriuen un contracte per cinc anys rebran per un import total de 5.959.815 €.

Pel que fa a la distribució sectorial de les hectàrees incloses en producció integrada, n’hi ha 1.887,93 de cereals, 342,74 de cítrics i fruita dolça, 4.563,75 de fruits secs, 1.260,84 d’hortícoles a l’aire lliure, 58,44 d’hortícoles sota plàstic, 603,63 d’olivar i 413,75 de vinya. Aquestes xifres representen una part molt significativa dels principals conreus i produccions agràries de les Balears. En aquest sentit, el conseller Vidal a més d’intercanviar impressions amb els joves de la finca i altres pagesos, ha apuntat que, "cal destacar el pes de l’horticultura en el sector primari, ja que és el principal sector productiu de l’agricultura balear, amb 1.319, 28 hectàrees, i que moltes vegades és un sector no prou reconegut”. A més, Vidal ha afegit que es sent molt satisfet per " la bona acceptació de la mesura i pel que expressa també de voluntat del sector per participar en les pràctiques agrícoles més sostenibles i més adequades per aconseguir millores en la comercialització".