3,5 milions d’euros per reduir les emissions contaminants als municipis de Mallorca


El departament de Jaume Alzamora manté el compromís amb la implementació dels plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC).

El Consell de Mallorca ha aprovat avui a instàncies del conseller Jaume Alzamora (MÉS) una convocatòria de subvencions per un valor total de 3.500.000 euros per als municipis de Mallorca, perquè duguin a terme actuacions incloses en els plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) entre 2020 i 2021. Les accions han de contribuir a l’eficiència energètica, la mitigació dels efectes del canvi climàtic i la reducció d’emissions de gasos contaminants.

Amb aquestes ajudes, es farà possible que els 53 ajuntaments de l’illa puguin implementar actuacions que mitiguin el canvi climàtic i redueixin les emissions contaminants amb ajudes que poden ser de fins a 87.000 € per municipi».

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha volgut posat de relleu «la tasca que duim fent des del Consell els últims anys per aconseguir que tots els municipis de Mallorca s’adhereixin al Pacte pel Clima i l’Energia Sostenible, que és el que dona lloc a aquests plans d’acció que anomenam PAESC». Aquesta tasca, ha explicat, s’ha fet «a través d’assistència tècnica i també d’ajuda econòmica, amb subvencions entre 2018 i 2019 per valor de 2,1 milions d’euros».

Les actuacions que es subvencionen «fan camí en la consecució dels objectius 2030 del Pacte de les Batlies de Mallorca, és a dir, suposen una reducció d’un 40 % de les emissions de CO2; la implantació del 27 % d’energies renovables; la millora del 27 % de l’eficiència energètica, i accions d’adaptació al canvi climàtic». Això es traduirà en accions com les següents:
● Millores en l’enllumenat públic.
● Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctric o l’adquisició d’aquest tipus de vehicles.
● Instal·lació de plaques fotovoltaiques.
● Millora de la climatització o de l’envoltant tèrmic dels edificis.
● Plans de mobilitat, de residus o contra incendis.
● Campanyes de sensibilització.
● Actualització del PAESC.

El repartiment de les ajudes es farà en funció de la població. Així, els municipis amb menys població rebran la quantia més alta, mentre que els de més població tendran una ajuda menor.

Els ajuntaments tendran un mes per presentar els seus projectes des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i per rebre la subvenció hauran de signar un conveni de col·laboració amb el Consell. Les actuacions s’hauran de desenvolupar entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021.

El Pacte de Batles i Batlesses
El Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia és una iniciativa europea a la qual s’han inscrit més de 9.800 entitats locals compromeses a reduir en un 40 % les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a l’any 2030. Altres compromisos dels municipis signants són millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals que consumeixen energia i incrementar la producció d’energia d’origen renovable. La signatura del Pacte comporta elaborar un pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima, on es proposen una sèrie d’actuacions per impulsar la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

El gestor energètic municipal
L’adhesió al Pacte de Batlies implica per al municipi disposar d’un gestor energètic. En el cas de les mancomunitats, poden compartir-lo. Aquest gestor és l’encarregat del Pacte i el contacte amb l’Oficina del Pacte a Brussel·les. Per això, recull les dades i fa el seguiment de les accions implementades, dissenya estratègies de millora constant i proposa línies d’actuació per aconseguir una eficiència millor de les instal·lacions.